Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 1 trang 2 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 224 phiếu

(1)Điền vào chỗ trống, (2) Giải câu đố

(1) Điền vào chỗ trống:

a) l / hoặc n

Không thể ....ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình ...ở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo ...ẳn, chắc ....ịch. Đôi ....ông mày không tỉa bao giờ, mọc . ..oà xoà tự nhiên, ....àm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi.

b) an hoặc ang :

- Mấy chú ng...  con d... hàng ng....   lạch bạch đi kiếm mồi.

-                Lá bàng đang đỏ ngọn cây,

   Sếu gi.......m....... lạnh đang bay ng.......... trời.

(2) Giải câu đố :

a)  Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n :

     Muốn tìm nam, bắc, đông, tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào ?

Là cái................

b)    Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hoặc ang :

       Hoa gì trắng xoá núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân ?

Là hoa.............. 

TRẢ LỜI:

(1) Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

Không thể lẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình nở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo lẳn, chắc nịch. Đôi lông mày không tỉa bao giờ, mọc lòa xòa tự nhiên, làm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi.

b)  an hoặc ang

-       Mấy chú ngan con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi

-           Lá bàng đang đỏ ngọn cây.

Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

(2)  Giải câu đố:

a)     Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n

Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào.

Là cái la bàn.

b)      Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hoặc ang

       Hoa gì trắng xoá núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân ?

Là hoa ban.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan