Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 53 Bài đọc 1: Bà nội, bà ngoại Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 53 phần đọc hiểu Bài đọc 1: Bà nội, bà ngoại, bài 13 Yêu kính ông bà, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Mỗi câu thơ dưới đây nói lên tình cảm gì của cháu đối với hai bà? Nối đúng:

Câu 1 trang 53 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bài thơ là lời của ai nói về ai?

Trả lời:

Bài thơ là lời của cháu nói về bà nội và bà ngoại.

Câu 2 trang 53 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch chân những hình ảnh nói lên tình yêu thương của hai bà dành cho cháu:

a. Ở khổ thơ 2:

Bà ngoại chăm làm vườn

Vườn bà bao nhiêu chuối

Yêu cháu, bà trồng na

Chẳng nghĩ mình cao tuổi.

b. Ở khổ thơ thứ 3:

Tết, cháu về quê nội

Biết là bà ngoại mong

Theo mẹ sang quê ngoại

Lại thương bà nội trông.

Trả lời:

a. Ở khổ thơ 2:

Bà ngoại chăm làm vườn

Vườn bà bao nhiêu chuối

Yêu cháu, bà trồng na

Chẳng nghĩ mình cao tuổi.

b. Ở khổ thơ thứ 3:

Tết, cháu về quê nội

Biết là bà ngoại mong

Theo mẹ sang quê ngoại

Lại thương bà nội trông.

Câu 3 trang 53 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Mỗi câu thơ dưới đây nói lên tình cảm gì của cháu đối với hai bà? Nối đúng:

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan