Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 54 Bài đọc 2: Vầng trăng của ngoại Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Câu 2, 3 trang 54 phần đọc hiểu Bài đọc 2: Vầng trăng của ngoại, bài 13 Yêu kính ông bà, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Quầng sáng My nhìn thấy khi tỉnh giấc là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

Câu 2 trang 54 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hằng ngày, ba ông cháu My làm gì? Nối đúng:

Trả lời:

Câu 3 trang 54 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quầng sáng My nhìn thấy khi tỉnh giấc là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Vầng trăng lọt vào nhà.

b. Ánh trăng chiếu vào nhà.

c. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn của ông.

Trả lời:

Quầng sáng My nhìn thấy là ánh sáng từ chiếc đèn bàn của ông.

Chọn c.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan