Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 57, 58 Bài đọc 1: Con chả biết được đâu Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 57, câu 3, 4 trang 58 phần đọc hiểu Bài đọc 1: Con chả biết được đâu, bài 14 Công cha nghĩa mẹ, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bài thơ là lời của ai nói với ai?

Đánh dấu tích vào ô trống trước ý trả lời đúng:

□ Lời của mẹ nói với con từ khi con mới sinh.

□ Lời của mẹ nói với con khi con nằm trong bụng mẹ.

□ Lời của mẹ nói với con khi con sắp đến tuổi đi học.

Trả lời:

Bài thơ là lời của người mẹ nói với con khi con nằm trong bụng mẹ

Câu 2 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Mẹ và bố chuẩn bị những gì để đón con ra đời? Nối đúng:

Trả lời:

Câu 3 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Các anh quan tâm đến em bé sắp sinh như thế nào?

Trả lời:

 

Các anh quan tâm đến em bé sắp sinh bằng việc cứ hỏi bố mẹ hoài: Bao giờ sinh em bé?

Câu 4 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em hiểu “con đường tít tắp” trong khổ thơ 2 là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Đường giao thông

b. Tương lai của con

c. Hè phố

Trả lời:

Em hiểu “con đường tít tắp” trong khổ thơ 2 là chỉ tương lai của con

Chọn đáp án: b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan