Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 7 Bài đọc 1 bài 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 - Bài đọc 1: Ngày hôm qua đâu rồi? bài 2 thời gian của em vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? Viết tiếp để hoàn thành câu:

Câu 1 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? Viết tiếp để hoàn thành câu:

Bạn nhỏ hỏi bố: ….

Trả lời:

Bạn nhỏ hỏi bố: Ngày hôm qua đâu rồi?

Câu 2 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Theo em, vì sao bạn nhỏ hỏi như vậy?

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em thích:

a. Vì tờ lịch ngày hôm qua đã bị bóc khỏi quyển lịch.

b. Vì bạn nhỏ không thấy ngày hôm qua nữa.

c. Vì ngày hôm qua đã trôi đi, không quay trở lại nữa.

Trả lời:

Em chọn theo ý thích của mình có thể chọn a hoặc b hoặc c.

Câu 3 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nối khổ thơ ứng với mỗi ý:

Ngày hôm qua không mất đi vì trong ngày hôm qua:

Trả lời:

Câu 4 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hỏi đáp với bạn. Viết tiếp:

- Ngày hôm qua, bạn đã làm được việc gì tốt?

- Ngày hôm qua, tôi đã…

Trả lời: 

- Ngày hôm qua, bạn đã làm được việc gì tốt?

- Ngày hôm qua, tôi đã giúp mẹ quét nhà, rửa bát.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan