Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 8 Bài đọc 2 Một ngày hoài phí Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 8 - phần Đọc hiểu trang 8 Bài đọc 2 Một ngày hoài phí - Bài 2 thời gian của em vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Mẹ dặn cậu bé làm gì?

Câu 1 trang 8 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Mẹ dặn cậu bé làm gì?

Trả lời:

Mẹ dặn bạn nhỏ là “Hôm nay, con hãy trồng một cái cây và đọc quyển truyện này nhé!”

Câu 2 trang 8 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao cậu bé không làm được việc gì?

Khoan tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Vì cậu bé không thích làm việc.

b. Vì cậu bé không muốn làm theo lời mẹ.

c. Vì cậu bé nghĩ là có cả một ngày, không cần vội.

Trả lời:

Cậu bé không làm được việc gì  cậu bé nghĩ là có cả một ngày, không cần vội.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan