Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 42 – Unit 11 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu

Write five sentences to describe the picture about cities and transport in 2100. You may use suggestions if needed. Viết năm câu để mô tả thành phố và các phương tiện giao thông trong năm 2100. Có thể sử dụng các gợi ý nếu cần.

1. Write five sentences to describe the picture about cities and transport in 2100. You may use suggestions if needed.
Viết năm câu để mô tả thành phố và các phương tiện giao thông trong năm 2100. Có thể sử dụng các gợi ý nếu cần.

Key - Đáp án:

In the future people will use flying cars and supersonic buses. On the ground there will be no car traffic. You will just walk and there will be places to land your flying vehicles. There will be many open spaces where we enjoy beautiful fountains and green trees. Buildings will be constructed with solar panels. Most of our engines will be solar-powered.

 

2. How do you go to school every day? On foot, by bicycle, by bus, by boat, or in a car? What are things you like about it? What are the things you don't like about it? Do you want to make your travelling better? Write at least three ideas in these boxes and present them to the class if possible.

Hằng ngày bạn đến trường bằng phương tiện gì? Đi bộ, xe đạp, xe bus, tàu hay ô tô? Bạn cảm nhận thế nào về các phương tiện đó? Bạn thích phương tiện đó ở điểm gì? Bạn có muốn một phương tiện tốt hơn? Viết ít nhất 3 ý trong số trên và nói trước lớp nếu có thể.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan