Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 3 Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ tiết 2 trang 10 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10. Bài 4. Rô-bốt có một số viên bi. Sau khi cho Việt 20 viên bi thì Rô-bốt còn lại 15 viên bi. Hỏi Rô-bốt có bao nhiêu viên bi?

Bài 1 trang 10 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải:

a) Số trừ là 25, hiệu là 56.

Số cần tìm là: 56 + 25 = 81.

Vậy ta cần điền số 81 vào ô trống.

b) Tưong tự, số cần tìm là: 47 + 35 = 82.

Vậy ta cần điền số 82 vào ô trống.

c) Tương tự, số cần tìm là: 82 + 18 = 100.

Vậy ta cần điền số 100 vào ô trống.

Ta điền như sau:

Bài 2 trang 10 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải:

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

a) Số bị trừ là 72, hiệu là 28.

Số cần tìm là: 72 – 28 = 44.

Vậy ta cần điền số 44 vào ô trống.

b) Tưong tự, số cần tìm là: 45 − 10 = 35.

Vậy ta cần điền số 35 vào ô trống.

c) Tương tự, số cần tìm là: 100 – 64 = 36.

Vậy ta cần điền số 36 vào ô trống.

Ta điền như sau:

Bài 3 trang 10 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Lời giải:

+ Ở cột 1, hiệu là:

72 – 18 = 54

Vậy ta cần điền số 54 vào ô trống.

+ Ở cột 2, số bị trừ là:

47 + 24 = 71

Vậy ta cần điền số 71 vào ô trống.

+ Ở cột 3, số trừ là:

36 – 19 = 17

Vậy ta cần điền số 17 vào ô trống.

+ Ở cột 4, số bị trừ là:

73 + 27 = 100

Vậy ta cần điền số 100 vào ô trống.

+ Ở cột 5, số trừ là:

100 – 41 = 59

Vậy ta cần điền số 59 vào ô trống.

Ta điền như sau:

Bài 4 trang 10 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Rô-bốt có một số viên bi. Sau khi cho Việt 20 viên bi thì Rô-bốt còn lại 15 viên bi. Hỏi Rô-bốt có bao nhiêu viên bi?

Phương pháp:

Số viên bi Rô-bốt = Số viên bi cho Việt + Số viên bi Rô-bốt còn lại

Lời giải:

Tóm tắt:

Cho: 20 viên bi

Còn lại: 15 viên bi

Lúc đầu: … viên bi?

Bài giải

Lúc đầu Rô – bốt có số viên bi là:

20 + 15 = 35 (viên bi)

Đáp số: 35 viên bi

Bài 5 trang 10 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Trong thúng có 70 quả trứng. Sau khi mẹ bán đi một số quả trứng thì trong thúng còn lại 15 quả. Hỏi mẹ đã bán đi bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp:

Số quả trứng mẹ đã bán = Số quả trứng có trong thúng - Trừ đi số quả trứng còn lại

Lời giải:

Tóm tắt:

Ban đầu: 70 quả trứng

Còn: 15 quả trứng

Bán: … quả trứng?

Bài giải

Mẹ đã bán đi số quả trứng là:

70 – 15 = 55 (quả)

        Đáp số: 55 quả trứng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan