Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 4. Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 tiết 1 trang 11 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 11. Bài 4. Mỗi lọ hoa cắm 2 bông hoa cúc. Hỏi 6 lọ như vậy có bao nhiêu bông hoa cúc?

Bài 1 trang 11 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

a)

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Tích

                   

b) 

Số bị chia

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Số chia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Thương

                   

 Phương pháp:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải:

Bài 2 trang 11 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

a) 

2

 

6

 

10

12

   

18

20

b)

20

18

 

14

     

6

4

2

Phương pháp:

Đếm thêm 2 đơn vị hoặc đếm lùi 2 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống

Lời giải:

Bài 3 trang 11 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Thực hiện lần lượt các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống

Lời giải:

Ta có: 

8 : 2 = 4

Do đó ta cần điền số 4 vào ô trống thứ nhất.

4 : 2 = 2

Do đó ta cần điền số 2 vào ô trống thứ hai.

2 × 7 = 14

Do đó ta cần điền số 14 vào ô trống thứ ba.

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

Bài 4 trang 11 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mỗi lọ hoa cắm 2 bông hoa cúc. Hỏi 6 lọ như vậy có bao nhiêu bông hoa cúc?

Phương pháp:

Số bông hoa cúc ở 6 lọ bằng số bông hoa cúc mỗi lọ nhân với 6

Lời giải:

1 lọ: 2 bông hoa cúc

6 lọ: … bông hoa cúc?

Bài giải

6 lọ như vậy có số bông hoa cúc là:

2 × 6 = 12 (bông)

                 Đáp số: 12 bông hoa cúc

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan