Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 4. Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 tiết 2 trang 12 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 12. Bài 4. Cắm 50 bông hoa cúc vào các lọ, mỗi lọ 5 bông. Hỏi cắm được mấy lọ hoa cúc như vậy?

Bài 1 trang 12 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

a)

×

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

 

5

                 

b) 

:

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

1

                 

Phương pháp:

a) Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 5, bảng chia 5 để điền số thích hợp vào ô trống.

Bài 2 trang 12 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng chia 5 và bảng nhân 5.

Bước 2: Nối phép tính với kết quả tương ứng

Lời giải:

Bài 3 trang 12 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

>, <, =

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả phép tính ở hai vế

Bước 2: So sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp

Lời giải:

Thực hiện tính giá trị hai biểu thức ở hai vế và so sánh:

a) Ta có: 5 × 3 = 15; 40 : 5 = 8.

Do 15 > 8 nên 5 × 3 > 40 : 5.

b) Ta có: 45 : 5 = 9; 2 × 6 = 12

Do 9 < 12 nên 45 : 5 < 2 × 6.

c) Ta có: 50 : 5 = 10; 5 × 2 = 10

Do 10 = 10 nên 50 : 5 = 5 × 2

Vậy ta điền như sau:

Bài 4 trang 12 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Cắm 50 bông hoa cúc vào các lọ, mỗi lọ 5 bông. Hỏi cắm được mấy lọ hoa cúc như vậy?

Phương pháp:

Số lọ hoa = Số bông hoa cúc có tất cả : Số bông hoa ở mỗi lọ

Lời giải:

Tóm tắt:

5 bông: 1 lọ

50 bông: ….. lọ?

Lời giải chi tiết:

                 Số lọ hoa cúc cắm được là

                          50 : 5 = 10 (lọ)

                                    Đáp số : 10 lọ hoa

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan