Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3 tiết 1 trang 13 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 13. Bài 3. Rô-bốt làm những chiếc khung hình tam giác bằng nan tre, mỗi khung cần 3 nan tre.

Bài 1 trang 13 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 3 để điền số thích hợp vào ô trống.

Ta điền như sau:

Bài 2 trang 13 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Đếm thêm 3 đơn vị (hoặc đếm lùi 3 đơn vị) rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải:

Bài 3 trang 13 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Rô-bốt làm những chiếc khung hình tam giác bằng nan tre, mỗi khung cần 3 nan tre. Hỏi để làm 8 chiếc khung như vậy, Rô-bốt cần bao nhiêu nan tre?

Phương pháp:

Số nan tre để làm 8 chiếc khung = Số nan tre để làm 1 khung x 8

Lời giải: 

Tóm tắt: 

1 khung: 3 nan tre 

8 khung: … nan tre? 

Bài giải 

Để làm 8 khung như vậy, Rô – bốt cần số nan tre là: 

3 × 8 = 24 (nan tre) 

Đáp số: 24 nan tre

Bài 4 trang 13 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

>, <, =?

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả phép tính ở hai vế

Bước 2: So sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp

Lời giải: 

Thực hiện tính giá trị hai biểu thức ở hai vế và so sánh.

a) Ta có: 3 × 5 = 15; 5 × 3 = 15.

Ta thấy 3 × 5 = 5 × 3 = 15.

b) Ta có: 3 × 8 = 24; 3 × 9 = 27.

Do 24 < 27 nên 3 × 8 < 3 × 9.

c) Ta có: 3 × 7 = 21; 3 × 6 = 18.

Do 21 > 18 nên 3 × 7 > 3 × 6.

Vậy ta điền số như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan