Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 109, 110 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
2.7 trên 3 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 109, 110 Kết nối tri thức tập 1 bài 43. Ôn tập hình học và đo lường tiết 1. Bài 2. Vẽ hình (theo mẫu).

Bài 1 trang 109 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

a) Số?

Trong hình bên có:

....... Góc không vuông đỉnh B;

....... Góc không vuông đỉnh A;

....... Góc vuông.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong hình vẽ trên:

- Trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm ......;

- Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm ......;

- Trung điểm của đoạn thẳng KH là điểm ......;

- Trung điểm của đoạn thẳng BH là điểm ......;

- Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm .....;

Phương pháp:

- Sử dụng ê ke để xác định các góc vuông và góc không vuông.

- Quan sát hình vẽ để xác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng.

Lời giải:

a)

2 góc không vuông đỉnh B;

3 góc không vuông đỉnh A;

11 góc vuông;

b) 

- Trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm K;

- Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm I;

- Trung điểm của đoạn thẳng KH là điểm I;

- Trung điểm của đoạn thẳng BH là điểm K;

- Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm H;

Bài 2 trang 109 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Vẽ hình (theo mẫu).

Phương pháp:

Học sinh quan sát vẽ hình vào vở.

Lời giải:

Bài 3 trang 110 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Các đường kính của hình tròn có trong hình bên là: ......................................

b) Các bán kính của hình tròn có trong hình bên là: ..........................................

c) Đướng kính AB gấp ...... lần bán kính OB.

Phương pháp:

- Đường kính là đoạn thẳng nối hai điểm nằm trên đường tròn và đi qua tâm.

- Bán kính là đoạn thẳng nối tâm với một điểm bất kì trên đường tròn.

Lời giải:

a) Các đường kính của hình tròn có trong hình bên là: DC, AB

b) Các bán kính của hình tròn có trong hình bên là: OA, OC, OB, OD, OE

c) Đướng kính AB gấp 2 lần bán kính OB

Bài 4 trang 110 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Trong hình trên có:

....... khối lập phương nhỏ; ....... khối trụ; ....... khối cầu.

Phương pháp:

Quan sát tranh để xác định số khối lập phương, khối trụ, khối cầu có trong hình.

Lời giải:

Trong hình trên có:

20 khối lập phương nhỏ; 2 khối trụ; 1 khối cầu.

Bài 5 trang 110 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Người ta xếp các khối gỗ dạng khối lập phương nhỏ thành khối hộp chữ nhật (như hình vẽ) rồi sơn màu xanh tất cả các mặt bên ngoài.

Trong hình bên có:

a) ..... khối gỗ được sơn 3 mặt.

b) ..... khối gỗ được sơn 2 mặt.

Phương pháp:

- Các khối gỗ ở các đỉnh của khối hộp chữ nhật được sơn 3 mặt.

- Các khối gỗ còn lại được sơn 2 mặt.

Lời giải:

Trong hình bên có:

a) 8 khối gỗ được sơn 3 mặt.

b) 8 khối gỗ được sơn 2 mặt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan