Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 ôn tập các số đến 1000 tiết 2 trang 6 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2 3, 4 trang 6. Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Ba con gấu có cân nặng lần lượt là 243 kg, 231 kg, 234 kg.

Bài 1 trang 6 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

>, <, =

Phương pháp:

So sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 2 trang 6 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

a) 

400

401

402

       

407

 

409

b)

900

899

898

       

893

 

891

Phương pháp:

a) Đếm thêm 1 đơn vị rồi viết số thích hợp vào ô trống.

b) Đếm lùi 1 đơn vị rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 3 trang 6 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết các số 786, 768, 867, 687 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé: ...................................

b) Từ bé đến lớn: ...................................

Phương pháp:

So sánh các số đã cho, sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm theo yêu cầu đề bài

Lời giải:

* So sánh các số: 786, 768, 867, 687.

∙ Số 786 và số 768 đều có chữ số hàng trăm là 7.

Số 786 có chữ số hàng chục là 8, số 768 có chữ số hàng chục là 6. 

Do 8 > 6 nên 786 > 768.

∙ Số 867 có chữ số hàng trăm là 8, số 687 có chữ số hàng trăm là 6.

Vậy 687 < 768 < 786 < 867.

Vậy các số trên được sắp xếp các số theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé: 867; 786; 768; 687.

b) Từ bé đến lớn: 687; 768; 786; 867.

Bài 4 trang 6 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Ba con gấu có cân nặng lần lượt là 243 kg, 231 kg, 234 kg. Biết gấu trắng nặng nhất, gấu nâu nhẹ hơn gấu đen. Vậy gấu trắng cân nặng....kg, gấu nâu cân nặng....kg, gấu đen cân nặng.....kg.

Phương pháp:

So sánh các số rồi xác định số cận nặng của 3 chú gấu.

Lời giải:

Ta có: 243 > 234 > 231.

Trong ba số trên số lớn nhất là 243, tương ứng với cân nặng của gấu trắng.

Gấu nâu nhẹ hơn gấu đen nên gấu nâu nhẹ nhất, tương ứng với cân nặng là 231 kg.

Gấu đen cân nặng 234 kg.

Ta điền như sau:

Ba con gấu có cân nặng lần lượt là 243 kg; 231 kg; 234 kg. Biết cân nặng gấu trắng nặng nhất, gấu nâu nhẹ hơn gấu đen. Vậy gấu trắng cân nặng 243 kg, gấu nâu cân nặng 231 kg, gấu đen cân nặng 234 kg

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan