Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 2 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 tiết 2 trang 8 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 8. Bài 3. Viết A, B, C, D, E thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 1 trang 8 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp: 

a) Muốn tìm tổng ta lấy số hạng cộng với số hạng

b) Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ

Lời giải:

a) Muốn tìm tổng, ta lấy số hạng cộng với số hạng.

Số hạng

216

308

451

Số hạng

432

327

173

Tổng

648

635

624

b) Muốn tìm hiệu, ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Số bị trừ

456

527

634

Số trừ

231

342

208

Hiệu

225

185

426

Bài 2 trang 8 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

 Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải:

+ Ta có: 34 + 48 = 82

               82 – 27 = 55

Do đó hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 82; 55.

+ Ta có: 100 – 42 = 58

                58 – 33 = 25

Do đó hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 58; 25.

Vậy ta điền vào ô trống như sau:

Bài 3 trang 8 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết A, B, C, D, E thích hợp vào chỗ chấm.

a) Bông hoa ..... ghi phép tính có kết quả lớn nhất

b) Bông hoa ..... ghi phép tính có kết quả bé nhất

c) Bông hoa ..... và ..... ghi hai phép tính có kết quả bằng nhau

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính ở mỗi bông hoa, so sánh và điền tên bông hoa thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Bông hoa A: 125 + 35 = 160

Bông hoa B: 168 + 103 = 271

Bông hoa C: 472 – 317 = 155

Bông hoa D: 392 – 125 = 267

Bông hoa E: 270 – 110 = 160

Ta có 155 < 160 < 267 < 271

a)  Bông hoa B ghi phép tính có kết quả lớn nhất

b)  Bông hoa C ghi phép tính có kết quả bé nhất

c)  Bông hoa A và E ghi hai phép tính có kết quả bằng nhau.

Bài 4 trang 8 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 $\ell $ nước mắm,  buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 25 $\ell $ nước mắm. Hỏi:

a) Buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm ?

b) Cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp:

- Số lít nước mắm buổi chiều bán bằng số lít nước mắm bán buổi sáng trừ đi 25 lít

- Số lít nước mắm cả hai buổi bán bằng số lít nước mắm bán buổi chiều cộng với buổi sáng

Lời giải:

a) Buổi chiều cửa hàng bán được số lít nước mắm là:

100 – 25 = 75 (l)

b) Cả hai buổi của hàng bán được số lít nước mắm là:

100 + 75 = 175 (l)

Đáp số: a) 75 l       

         b) 175 l

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan