Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài 2 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 tiết 1 trang 7 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2 3, 4 trang 7. Bài 3. Con lợn cân nặng 75 kg, con chó cân nặng 25 kg. Hỏi:

Bài 1 trang 7 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính nhẩm.

a) 60 + 20 = ……            b) 500 + 300 = ……

    80 – 60 = ……                800 – 500 = …… 

    80 – 20 = ……                800 – 300 = ……

c) 900 + 100 = …….

    1000 – 900 =……

    1000 – 100 = ……

Phương pháp:

60 + 20 = ?

Tính nhẩm: 6 chục + 2 chục = 8 chục

Vậy 60 + 20 = 80

Thực hiện tương tự với các phép tính khác.

Lời giải:

a) 60 + 20 = 80               b) 500 + 300 = 800                    

    80 – 60 = 20                   800 – 500 = 300                   

    80 – 20 = 60                   800 – 300 = 500                    

c) 900 + 100 = 1000

    1000 – 900 = 100

    1000 – 100 = 900

Bài 2 trang 7 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

a) 47 + 53            100 – 35          

b) 275 + 18          482 – 247

Phương pháp:

-  Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải:

 

Bài 3 trang 7 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Con lợn cân nặng 75 kg, con chó cân nặng 25 kg. Hỏi:

a) Con lợn và con chó cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Con chó nhẹ hơn con lợn bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

a) Số kg con lợn và con chó bằng số kg của con lợn cộng với số kg của con chó

b) Số kg con chó nhẹ hơn con lợn bằng số kg của con lợn trừ đi số kg của con chó

Lời giải:

a) Con lợn và con chó cân nặng tất cả số ki – lô – gam là:

75 + 25 = 100 (kg)

b) Con chó nhẹ hơn con lợn số ki – lô – gam là:

75 – 25 = 50 (kg)

Đáp số: a) 100 kg            

            b) 50 kg.

Bài 4 trang 7 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Chọn câu trả lời đúng.

Phép tính ghi ở hình nào có kết quả lớn nhất?

A. Hình tam giác

B. Hình tròn

C. Hình chữ nhật

Phương pháp:

Tính kết quả của các phép tính rồi kết luận hình có kết quả lớn nhất.

Lời giải: 

Đáp án đúng là: C

Tính kết quả của các phép tính và so sánh các kết quả để tìm ra số lớn nhất

Vậy 225 + 38 = 263

        281 – 19 = 262

        125 + 161 = 286

Ta thấy: 286 > 263 > 262 (do số 286 có chữ số hàng chục là 8, số 263 và số 262 có chữ số hàng chục là 6).

Trong ba số trên, số lớn nhất là 286, là kết quả của phép tính 125 + 161.

Vậy phép tính ghi ở hình chữ nhật có kết quả lớn nhất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan