Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40 trang 56 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 56 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40. Cho hai hàm số y=2x−1 và y=−x+2 a) Trong cùng mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho. b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên.

Bài 7.36 trang 56 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho hai hàm số y=2x−1 và y=−x+2

a) Trong cùng mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên

Phương pháp:

a) Xác định hai điểm thuộc đồ thị hàm số y=2x−1 và y=−x+2. Từ đó vẽ trên mặt phẳng tọa độ đồ thị hàm số.

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai hàm số rồi tìm giao điểm của hàm số.

Lời giải:

a) Đồ thị hàm số 2x – 1 là một đường thẳng đi qua hai điểm là (0; –1) và

Đồ thị hàm số = –2 là một đường thẳng đi qua hai điểm là (0; 2) và (2; 0).

Đồ thị của hai hàm số đã cho như hình sau:

b) Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số là 

2x – = –2

33

1

Thay 1 vào hàm số 2– 1, ta được 2 . 1 – 1 = 1.

Vậy tọa đô giao điểm của hai đồ thị hàm số trên là điểm A (1; 1).

Bài 7.37 trang 56 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho hàm số bậc nhất y=(3−m)x+2m+1

Tìm các giá trị của m để đồ thị của hàm số đã cho là:

a) Đường thẳng đi qua điểm (1;2)

b) Đường thẳng cắt đường thẳng y=x+1 tại một điểm nằm trên trục tung

Phương pháp:

a) Vì đồ thị đi qua điểm (1;2) nên ta thay giá trị x, y vào công thức hàm số dã cho để tìm ra giá trị m.

b) Vì đường thẳng cắt đường thẳng y=x+1 tại một điểm nằm trên trục tung khi a≠a′ và b=b′

Lời giải:

Hàm số = (3 – m)21 là hàm số bậc nhất khi 3 – m ≠ 0, hay m ≠ 3.

 a) Vì đồ thị đi qua điểm (1; 2) nên ta có:

= (3 – m).1 21

3 – 21 

= –2.

Giá trị này của m thỏa mãn điều kiện m ≠ 3.

Vậy giá trị m cần tìm là = –2.

b) Vì đường thẳng 1 cắt trục tung tại điểm (0; 1) nên để đường thẳng đã cho cắt đường thẳng y = x + 1 tại một điểm nằm trên trục tung thì đường thẳng = (3 – m)21 phải đi qua điểm (0; 1). Từ đó suy ra

1 = (3 – m) . 0 + 2m + 1 hay 0.

So sánh với điều kiện ta thấy m = 0 thỏa mãn.

Vậy giá trị m cần tìm là 0.

Bài 7.38 trang 56 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho đồ thị của một hàm số bậc nhất y=f(x) như Hình 7.18

Hãy giải các phương trình sau:

a) f(x)=70

b) f(x)=95

c) f(x)=0

Phương pháp:

Quan sát đồ thị hàm số đã cho để tìm ra giá trị của x.

Lời giải:

Từ đồ thị đã cho, ta thấy:

a) f(x) = 70 khi 30;

b) f(x) = 95 khi 55;

c) f(x) = 0 khi = – 40.

Bài 7.39 trang 56 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Giá cước taxi của một hãng xe taxi khi quãng đường di chuyển x (km) trong khoảng từ trên 1km đến 30km được cho bởi công thức sau:

T(x)=10000+13600.(x−1) (đồng)

a) Tính số tiền phải trả khi xe di chuyển 20 km

b) Nếu một hành khách phải trả 200 400 đồng thì hành khách đó đã di chuyển bao nhiêu ki-lô-mét

Phương pháp:

a) Số tiền phải trả khi xe di chuyển 20 km là: T(x)=10000+13600.(20−1)=268400 (đồng)

b) Thay giá trị T(x) = 200400 vào công thức T(x)=10000+13600.(20−1) để tìm ra giá trị của x là số km hành khách đó đã di chuyển.

Lời giải:

Điều kiện: 1 < x ≤ 30.

a) Thay x = 20 vào công thức đã cho, ta có:

T(20) = 10 000 13 600 . (20 – 1) = 268 400 (đồng).

Vậy số tiền phải trả khi xe di chuyển 20 km là 268 400 đồng.

b) Nếu một hành khách phải trả 200 400 đồng, tức là T(x) = 200 400. Từ đây, ta có phương trình: 200 400 10 000 13 600.(x – 1)

13 600.(x – 1) = 190 400

x – 1 = 190 400 : 13 600

x – 1 = 14

15 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy hành khách đó đã di chuyển 15 km.

Bài 7.40 trang 56 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong lí thuyết tài chính, giá trị sổ sách là giá trị của một tài sản mà công ty sử dụng để xây dựng bảng cân đối kế toán của mình. Một số công ty khấu hao tài sản của họ bằng cách sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng để giá trị của tài sản giảm một lượng cố định mỗi năm. Mức suy giảm phụ thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích mà công ty đặt tài sản đó. Giả sử một công ty vừa mua một chiếc máy photocopy mới với giá 18 triệu đồng. Công ty lựa chọn cách tính khấu hao chiếc máy photocopy này theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong thời gian 3 năm, tức là mỗi năm giá trị của chiếc máy photocopy sẽ giảm 18:3=6 triệu đồng

a) Viết hàm số bậc nhất biểu thị giá trị sổ sách V(x) của máy photocopy dưới dạng một hàm số theo thời gian sử dụng x (năm) của nó

b) Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất y=V(x)

c) Giá trị sổ sách của máy photocopy sau 2 năm sử dụng là bao nhiêu

d) Sau thời gian sử dụng là bao lâu thì máy photocopy có giá trị sổ sách là 9 triệu đồng

Phương pháp:

a) \(V(x) = 18 - 6.x\)

b) Xác định hai điểm A, b thuộc đồ thị hàm số.

b) Thay x = 2 vào V(x) tính ra giá trị sổ sách của máy Photcopy

d) Thay y = 9 vào V(x) tìm ra x là thời gian sử dụng sau bao lâu thì máy photocopy có giá trị sổ sách là 9 triệu đồng

Lời giải:

a) Vì mỗi năm giá trị của chiếc máy photocopy sẽ giảm 6 triệu đồng nên x năm thì giá trị của chiếc máy này sẽ giảm 6x triệu đồng.

Do đó, hàm số bậc nhất biểu thị giá trị sổ sách của máy photocopy là V(x) = 18 – 6x.

b) Vẽ đồ thị hàm số y = V(x) = 18 – 6x.

Cho x = 0 thì y = 18, ta được giao điểm của đồ thị với trục Oy là A(0; 18).

Cho y = 0 thì x = 3, ta được giao điểm của đồ thị với trục Oy là B(3; 0).

Đồ thị hàm số y = 18 – 6x là đường thẳng AB.

c) Giá trị sổ sách của máy sau 2 năm sử dụng, tức với x = 2 là: 

V(2) = 18 – 6 . 2 = 18 – 12 = 6 (triệu đồng).

d) Để có giá trị sổ sách là 9 triệu đồng thì V(x) = 9, tức là 9 = 18 – 6x, suy ra x = 1,5.

Vậy sau 1,5 năm sử dụng thì máy photocopy có giá trị sổ sách là 9 triệu đồng.

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan