Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Rừng gỗ quý trang 33, 34 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 33, 34 Bài đọc 1: Rừng gỗ quý. Ông lão mơ thấy nàng tiên cho ông thứ gì trong chiếc hộp thứ nhất? Qua chi tiết cột gỗ, ván gỗ nhanh chóng trôi tuột đi, câu chuyện muốn nói lên điều gì?

Câu 1 trang 33 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Ông lão mơ thấy nàng tiên cho ông thứ gì trong chiếc hộp thứ nhất? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Rất nhiều cột gỗ, ván gỗ.

b) Rất nhiều hạt cây nhỏ tí.

c) Rất nhiều bàn gỗ, ghế gỗ. 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc để chọn đáp án đúng. 

Trả lời:

Đáp án: a) Rất nhiều cột gỗ, ván gỗ.

Câu 2 trang 33 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Qua chi tiết cột gỗ, ván gỗ nhanh chóng trôi tuột đi, câu chuyện muốn nói lên điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Vội vàng sẽ không mang lại kết quả tốt.

b) Cột gỗ, ván gỗ ông lão thấy chỉ là giấc mơ.

c) Chỉ chặt cây có sẵn chỉ bao nhiêu gỗ cũng hết. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ để hoàn thành bài tập.   

Trả lời:

Đáp án: c) Chỉ chặt cây có sẵn chỉ bao nhiêu gỗ cũng hết.

Câu 3 trang 33 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao nàng tiên trong giấc mơ nói rằng thứ đựng trong chiếc hộp thứ hai quý hơn nhiều?

a) Vì hộp đó đựng nhiều bàn ghế gỗ dùng được luôn, không phải đóng.

b) Vì hộp đó đựng hạt cây, biết trồng cây gây rừng sẽ có gỗ dùng lâu dài.

c) Vì hộp đó đựng rất nhiều lúa gạo, giúp dân làng có cuộc sống no đủ. 

Phương pháp:

Em dựa vào bài đọc để hoàn thành bài tập.  

Trả lời:

Đáp án: b) Vì hộp đó đựng hạt cây, biết trồng cây gây rừng sẽ có gỗ dùng lâu dài.

Câu 4 trang 34 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Câu chuyện khuyên ta điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Đừng chỉ chặt cây lấy gỗ mà còn phải trồng thật nhiều cây.

b) Muốn có gỗ để dùng lâu dài thì phải trồng cây gây rừng.

c) Giống như lúa ngô, cây rừng cũng phải gieo trồng mới có. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Trả lời:

Đáp án: b) Muốn có gỗ để dùng lâu dài thì phải trồng cây gây rừng.

Luyện tập

Câu 1 trang 34 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Dựa vào nội dung bài đọc, trả lời câu hỏi:

a) Ông lão đi tìm gỗ để làm gì?

b) Để có gỗ dùng lâu dài, chúng ta cần làm gì? 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Trả lời:

a) Ông lão đi tìm gỗ để làm nhà.

b) Để có gỗ để dùng lâu dài, chúng ta cần trồng cây gây rừng.

Câu 2 trang 34 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy nói lời ông lão khuyên các con (hoặc dân làng) trồng cây. 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.    dân trong làng, lúa ngô phải gieo trông mới có thì gỗ rừng cũng vậy. Chúng ta muốn có gỗ để làm nhà,... thì chúng ta cần phải tìm hạt cây để gieo trồng. Gỗ có sẵn thì chặt nhiều sẽ hết, nhưng khi đã biết trồng cây, chúng ta sẽ có gỗ để sử dụng lâu dài!".

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan