Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Review and Practice - Unit 8: Food - SBT Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start - Review and pratice - Unit 8: Food trang 86 - A, B, C, D. A. Look and write. (Nhìn và viết.) Listen and fill in the blanks. (Nghe và điền vào chỗ trống.)

Xem thêm: Unit 8. Food

A. Look and write. (Nhìn và viết.)

 
 
 
 
Phương pháp: 

- Would you like some _____? (Bạn có muốn một chút _____ không?)

  Yes, please(Vâng, làm ơn.)

  No, thanks. (Không, cảm ơn.)

- There are + danh từ số nhiều(Có vài _____.)

   There is a/an ______. (Có một _____.)

Lời giải: 


B. Listen and fill in the blanks.  (Nghe và điền vào chỗ trống.)


Bài nghe:

1.

- There are 10 cupcakes. (Có 10 cái bánh nướng.)

- Great, I like cupcakes. (Tuyệt, tôi thích bánh nướng.)

2.

- Are there any eggs, Lucy ? (Có 1 vài quả trứng không, Lucy?)

- Yes, there are some eggs. (Vâng, có 1 vài quả trứng.)

 3.

- This is so good, Alex. Would you like some cake? (Cái này ngon thật sự, Alex. Cậu có muốn 1 chút bánh không ?)

- No, thank you. (Không, cảm ơn cậu.)

- Are you sure? It's really good. (Cậu chắc không? Nó rất tuyệt đấy.)

- Yes. (Ừa.)

4.

- It's lunch time! (Đến giờ ăn trưa rồi!)

- Would you like some fries, mom? (Mẹ có muốn 1 chút khoai tây chiên không ạ?)

- No, thank you. (Không, cảm ơn con.)

Lời giải: 

 

C. Look and write. (Nhìn và viết.)


Phương pháp: 

- Would you like some _____? (Bạn có muốn một chút _____ không?)

   Yes, please(Vâng, làm ơn.)

   No, thanks. (Không, cảm ơn.)

- There is a/an ______. (Có một _____.)

- Is there a/an + danh từ số ít? (Có một _____ đúng không?)

  Are there any + danh từ số nhiều? (Có vài _____ phải không?)

Lời giải: 


1.

A: Would you like some fries? (Bạn có muốn một ít khoai tây chiên không?)

B: Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

2.

A: Is there a donut? (Có 1 cái bánh rán đúng không?)

B: Yes, there is a donut. (Có đó.)

3.

There is an apple. (Có 1 quả táo.)

4.

A: Are there any bananas? ( Có 1 vài quả chuối nào không?)

B: No, there aren’t. (Không có.)

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan