Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải SBT Toán 10 trang 116, 117 Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, trang 116, bài 3 trang 117 SBT Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 1. Bài 3. Phương vẽ biểu đồ biểu thị tỉ lệ số lượng mỗi loại bếp mà gia đình các bạn trong lớp sử dụng thường xuyên để đun nấu theo bảng thống kê dưới đây:

Bài 1 trang 116 SBT Toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tâm ghi lại số liệu từ trang web của Tổng cục Thống kê bảng nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2020 tại một trạm quan trắc đặt ở thành phố Vinh.

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nhiệt độ

20,9

20,7

23,7

23

29,5

32,2

4,5

29,6

28,9

23,8

23,1

18,4

Bạn Tâm đã ghi nhầm nhiệt độ của một tháng trong bảng trên. Theo em bạn Tâm đã ghi nhầm số liệu của tháng mấy? Tại sao?

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu, ta dễ dàng nhận ra rằng bạn Tâm đã ghi nhầm nhiệt độ của tháng 7. Lý do vì tháng 7 là vào mùa hè nên nhiệt độ trung bình trong tháng đó ở thành phố Vinh phải cao hơn 4,5 °C.

Bài 2 trang 116 SBT Toán 10 - Chân trời sáng tạo

Biểu đồ dưới đây biểu diễn số áo phông và áo sơ mi một của hàng bán theo bốn mùa trong năm.

Hãy kiểm tra xem các phát biểu sau đây là đúng hay sai. Tại sao?

a)      Vào mùa hạ, số lượng áo phông bán được gấp 3 lần số lượng áo sơ mi.

b)      Vào mùa xuân, số áo sơ mi bán được gấp 1,5 số lần số áo phông.

c)      Trong cả năm, tổng số áo sơ mi bán được nhiều hơn tổng số áo phông.

d)      Tổng số áo sơ mi và áo phông bán được vào mùa thu là thấp nhất so với các mùa khác.

Lời giải:

Nên suy ra số áo sơ mi bán được đúng gấp 1,5 lần số áo phông bán được.

+) Phát biểu c) là đúng. Dựa vào biểu đồ ta thấy, trong cả năm, tức là trong cả 4 mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông), số áo sơ mi bán được là:

450 + 350 + 300 + 400 = 1 500 (bộ)

Còn số áo phông bán được là:

300 + 550 + 350 + 250 = 1 450 (bộ)

Nên suy ra tổng áo sơ mi bán được trong cả năm nhiều hơn tổng áo phông.

+) Phát biểu d) là sai. Vì dựa vào biểu đồ ta tính được:

Tổng áo phông và áo sơ mi bán được trong mùa thu là: 300 + 350 = 650 (bộ).

Tổng áo phông và áo sơ mi bán được trong mùa xuân là: 450 + 300 = 750 (bộ).

Tổng áo phông và áo sơ mi bán được trong mùa hạ là: 350 + 550 =900 (bộ).

Tổng áo phông và áo sơ mi bán được trong mùa đông là: 400 + 250 =650 (bộ).

Vậy suy ra tổng áo sơ mi và áo phông bán được trong mùa thu chưa phải là thấp nhất so với các mùa còn lại vì nó bằng với mùa đông.

Bài 3 trang 117 SBT Toán 10 - Chân trời sáng tạo

Phương vẽ biểu đồ biểu thị tỉ lệ số lượng mỗi loại bếp mà gia đình các bạn trong lớp sử dụng thường xuyên để đun nấu theo bảng thống kê dưới đây:

Hãy cho biết Phương vẽ biểu đồ chính xác chưa. Nếu chưa thì cần điều chỉnh lại như thế nào cho đúng?

 Lời giải:

Ta thấy tổng số gia đình các bạn trong lớp là: \(10 + 12 + 8 + 20 + 5 = 55\)

Tỉ số phần trăm từng loại bếp là:

- Bếp củi \(\frac{{10}}{{55}}.100\%  \approx 18\% \)

- Bếp điện \(\frac{{12}}{{55}}.100\%  \approx 22\% \)

- Bếp than \(\frac{8}{{55}}.100\%  \approx 15\% \)

- Bếp ga \(\frac{{20}}{{55}}.100\%  \approx 36\% \)

- Loại khác \(\frac{5}{{55}}.100\%  \approx 9\% \)

So sánh với biểu đồ, ta thấy Phương vẽ biểu đồ chưa chính xác, Phương nhầm giữa số gia đình dùng bếp điện và gia đình dùng bếp than. Cần điều chỉnh lại phần ghi chú giữa bếp điện và bếp than trên biểu đồ. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan