Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 26, 27 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 26, bài 1, 2 trang 27 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 53. Hình thoi. Xác định vị trí điểm C để có hình thoi ABCD.

Thực hành

Bài 1 trang 26 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Trong các hình sau, hình nào là hình thoi?

Lời giải

Hình thoi là: Hình 3

Bài 2 trang 26 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

a) Nêu số đo độ dài các cạnh của hình thoi MNKL.

b) Dùng thước đo rồi so sánh độ dài các đoạn thẳng MO và OK, NO và OL.

c) Dùng ê-ke kiểm tra rồi cho biết MK và NL có vuông góc với nhau không.

Lời giải

a) Hình thoi MNKL có MN = NK = KL = ML = 5 cm

b) Dùng thước đo để kiểm tra ta có: MO = OK, NO = OL

c) MK và NL có vuông góc với nhau

Bài 3 trang 26 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Dùng các que tính dài bằng nhau để xếp hình thoi.

Lời giải

Học sinh tự thực hiện

Luyện tập

Bài 1 trang 27 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Xác định vị trí điểm C để có hình thoi ABCD.

Lời giải

Bài 2 trang 27 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông.

Lời giải

Học sinh tự thực hiện

Bài 3 trang 27 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tìm trong thực tế những hình ảnh có dạng hình thoi.

Lời giải

Ví dụ: Khay đựng đồ có dạng hình thoi

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan