Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 38, 39 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 38 và bài 1,2,3 trang 39 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 58. Phân số. Tổ Hai được phân công trồng cây trên một mảnh đất. Các bạn chia mảnh đất thành 12 phần bằng nhau và trồng cây như sau.

Thực hành

Bài 1 trang 38 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây.

Với mỗi phân số, mẫu số cho biết gì, tử số chỉ gì?


Lời giải

a)

- Hình 1:  \(\frac{1}{{2}}\) đọc là: một phần hai

Mẫu số 2 cho biết hình tròn được chia làm 2 phần bằng nhau. Tử số 1 cho biết có 1 phần như thế được tô màu.

- Hình 2:  \(\frac{1}{{4}}\) đọc là: một phần tư

Mẫu số 4 cho biết hình tam giác được chia làm 4 phần bằng nhau. Tử số 1 cho biết có 1 phần như thế được tô màu.

- Hình 3: \(\frac{2}{{4}}\) đọc là: hai phần tư

Mẫu số 4 cho biết hình thoi được chia làm 4 phần bằng nhau. Tử số 2 cho biết có 2 phần như thế được tô màu.

b) Hình 4:  \(\frac{3}{{8}}\) đọc là: ba phần tám

Mẫu số 8 cho biết hình vẽ gồm 8 chiếc lá bằng nhau. Tử số 3 cho biết có 3 chiếc lá như thế được tô màu.

Luyện tập

Bài 1 trang 38 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Viết rồi đọc các phân số chỉ phần đã tô mỗi màu trong mỗi hình. Với mỗi phân số, mẫu số cho biết gì, tử số chỉ gì?

Lời giải

Hình A:

Phân số:\(\frac{3}{{21}}\)

Đọc là: ba phần hai mươi mốt

Mẫu số 21 cho biết hình A được chia làm 21 phần bằng nhau. Tử số 3 cho biết có 3 phần như thế được tô màu.

Hình B:

Phân số:\(\frac{6}{{21}}\)

Đọc là: Sáu phần hai mươi mốt

Mẫu số 21 cho biết hình B được chia làm 21 phần bằng nhau. Tử số 6 cho biết có 6 phần như thế được tô màu.

Hình C:

Phân số: \(\frac{12}{{21}}\)

Đọc là: Mười hai phần hai mươi mốt

Mẫu số 21 cho biết hình C được chia làm 21 phần bằng nhau. Tử số 12 cho biết có 12 phần như thế được tô màu.

Bài 2 trang 38 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổ Hai được phân công trồng cây trên một mảnh đất. Các bạn chia mảnh đất thành 12 phần bằng nhau và trồng cây như sau:

Viết phân số chỉ phần đất trồng mỗi loại cây trên mảnh đất (theo mẫu).

Mẫu: Hoa hồng được trồng trên \(\frac{3}{{12}}\) mảnh đất.

Lời giải

Hoa hồng được trồng trên \(\frac{3}{{12}}\) mảnh đất.

Hoa cúc được trồng trên \(\frac{1}{{12}}\) mảnh đất.

Rau cải được trồng trên \(\frac{6}{{12}}\) mảnh đất.

Cà chua được trồng trên \(\frac{2}{{12}}\) mảnh đất.

Bài 3 trang 38 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) 4 và 5 lần lượt là tử số và mẫu số của phân số\(\frac{4}{{5}}\).

b) Tử số của phân số là số tự nhiên nằm trên gạch ngang.

c) 12 là mẫu số của các phân số \(\frac{5}{{12}}\) ; \(\frac{12}{{7}}\) ;\(\frac{11}{{12}}\)

d) \(\frac{2}{{3}}\) đàn gà là gà mái có nghĩa là số con gà của cả đàn gà chia thành 3 phần bằng nhau, gà mái gồm 2 phần như vậy.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai vì phân số \(\frac{12}{{7}}\) có mẫu số là 7

d) Đúng

Vui học

Những con vật trong tranh gồm bốn loại: dê, lợn, cừu và ngựa. Nêu phân số chỉ số con vật mỗi loại trong bức tranh (theo mẫu).

Mẫu: \(\frac{2}{{16}}\) số con vật trong bức tranh là con dê.

Lời giải

\(\frac{2}{{16}}\) số con vật trong bức tranh là con dê

\(\frac{3}{{16}}\) số con vật trong bức tranh là con lợn

\(\frac{4}{{16}}\) số con vật trong bức tranh là con cừu

\(\frac{7}{{16}}\) số con vật trong bức tranh là con ngựa

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan