Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 52 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 52 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 65: Em làm được những gì. Tham dự SEA Games 26 (tổ chức năm 2011 tại In-đô-nê-xi-a), đoàn Việt Nam xếp thứ ba với 96 huy chương vàng, 92 huy chương bạc và 100 huy chương đồng. Viết phân số tối giản biểu thị số huy chương vàng so với tổng số huy chương đạt được của đoàn Việt Nam.

Bài 1 trang 52 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Viết các phân số hai phần năm, năm phần hai rồi xác định tử số và mẫu số của mỗi phân số đó.

Lời giải

- Phân số hai phần năm viết là \(\frac{2}{{5}}\)

  Tử số là 2 ; mẫu số là 5

- Phân số năm phần hai viết là  \(\frac{5}{{2}}\)

  Tử số là 5 ; mẫu số là 2

Bài 2 trang 52 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Rút gọn các phân số.

Lời giải

Bài 3 trang 52 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Quy đồng mẫu số các phân số.

a)  \(\frac{5}{{3}}\) và  \(\frac{28}{{12}}\)

c)  \(\frac{9}{{24}}\)và  \(\frac{5}{{8}}\)

Lời giải

a)  \(\frac{5}{{3}}\) = \(\frac{5\times4}{3\times4} = \frac{20}{{12}}\)

Quy đồng mẫu số hai phân số  \(\frac{5}{{3}}\) và  \(\frac{28}{{12}}\) được  \(\frac{20}{{12}}\) và  \(\frac{28}{{12}}\)

b)  \(\frac{2}{{19}}\) =  \(\frac{2\times9}{3\times4} = \frac{18}{{81}}\)

Quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{2}{{9}}\) và \(\frac{17}{{18}}\) được \(\frac{18}{{81}}\) và \(\frac{2}{{19}}\)\(\frac{17}{{81}}\)

c) \(\frac{5}{{8}}\) =\(\frac{5\times3}{8\times3} =  \frac{15}{{24}}\)

Quy đồng mẫu số hai phân số  \(\frac{9}{{8}}\)và  \(\frac{5}{{8}}\) được  \(\frac{9}{{24}}\)và  \(\frac{15}{{24}}\)

Bài 4 trang 52 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

a)  \(\frac{2}{{3}}\);  \(\frac{1}{{2}}\);  \(\frac{11}{{18}}\) ;  \(\frac{5}{{9}}\)

b)  \(\frac{5}{{8}}\) ;  \(\frac{1}{{3}}\) ; 1

Lời giải

a) Quy đồng mẫu số các phân số với mẫu số chung là 18

 \(\frac{2}{{3}}\) = \(\frac{2\times6}{3\times6}  = \frac{12}{{18}}\)        \(\frac{1}{{2}}\)  = \(\frac{1\times9}{2\times9}  = \frac{9}{{18}}\)

\(\frac{5}{{9}}\)= \(\frac{5\times2}{92} = \frac{10}{{18}}\)

Ta có \(\frac{5}{{9}}\) < \(\frac{10}{{18}}\) < \(\frac{11}{{18}}\) < \(\frac{12}{{18}}\) nên \(\frac{1}{{2}}\) < \(\frac{5}{{9}}\) < \(\frac{11}{{18}}\)< \(\frac{2}{{3}}\)

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là \(\frac{1}{{2}}\) ; \(\frac{5}{{9}}\) ; \(\frac{11}{{18}}\) ; \(\frac{2}{{3}}\)

b) Ta có \(\frac{5}{{3}}\) > 1   ;    \(\frac{1}{{3}}\) < 1

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là \(\frac{1}{{3}}\) ; 1 ; \(\frac{5}{{3}}\)

Bài 5 trang 52 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Chọn ý trả lời đúng.

\(\frac{5}{{8}}\) > \(\frac{?}{{4}}\)

Số thích hợp thay vào ? là:

A. 4                            

B. 3                            

C. 2

Lời giải

Ta có \(\frac{5}{{8}}\) > \(\frac{2}{{4}}\)

Số thích hợp thay vào ? là: 2

Chọn C

Bài 5 trang 52 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Viết số tự nhiên hoặc phân số tối giản chỉ phần cam mỗi bạn được chia.

Lời giải

Hàng thứ nhất: Phần cam mỗi bạn được chia là \(\frac{6}{{8}}\) = \(\frac{3}{{4}}\)

Hàng thứ hai: Phần cam mỗi bạn được chia là \(\frac{8}{{8}}\) = 1

 

Bài 6 trang 52 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Thành, Thoa, Hùng lần lượt tô màu được \(\frac{5}{{8}}\); \(\frac{8}{{5}}\)  ; \(\frac{8}{{8}}\) tờ giấy. Biết những tờ giấy này đều bằng nhau.

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phần giấy đã tô màu của Thành chưa đến 1 tờ giấy.

b) Phần giấy đã tô màu của Hùng là nhiều nhất.

Lời giải

Ta có \(\frac{5}{{8}}\) < 1;  \(\frac{8}{{5}}\) > 1  ;  \(\frac{8}{{8}}\) = 1

Ta có kết quả như sau:

a) Đúng

b) Sai (vì phần giấy đã tô màu của Thoa là nhiều nhất)

Đất nước em

Tham dự SEA Games 26 (tổ chức năm 2011 tại In-đô-nê-xi-a), đoàn Việt Nam xếp thứ ba với 96 huy chương vàng, 92 huy chương bạc và 100 huy chương đồng. Viết phân số tối giản biểu thị số huy chương vàng so với tổng số huy chương đạt được của đoàn Việt Nam.

 

Lời giải

Tổng số huy chương đạt được của đoàn Việt Nam là 96 + 92 + 100 = 288 (huy chương)

Vậy phân số tối giản biểu thị số huy chương vàng so với tổng số huy chương đạt được của đoàn Việt Nam là \(\frac{1}{{3}}\) (vì \(\frac{96}{{288}}\)  = \(\frac{96:96}{{288:96}} = \frac{1}{{3}}\) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan