Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 53 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 53 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 66: Cộng hai phân số cùng mẫu số. Các biểu thức nào có giá trị bằng nhau.

Thực hành

Bài 1 trang 53 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tính.

a) \(\frac{1}{{10}}\)  + \(\frac{3}{{10}}\)              

b)\(\frac{5}{{12}}\)  + \(\frac{1}{{12}}\)                    

c) \(\frac{3}{{2}}\)  + \(\frac{1}{{2}}\) 

Lời giải

a) \(\frac{1}{{10}}\)  + \(\frac{3}{{10}}\)  = \(\frac{1+3}{{10}}\)  = \(\frac{4}{{10}}\)  = \(\frac{2}{{5}}\) 

b) \(\frac{5}{{12}}\)  + \(\frac{1}{{12}}\)  = \(\frac{5+1}{{12}}\)  = \(\frac{6}{{12}}\)  = \(\frac{1}{{2}}\) 

c)\(\frac{3}{{2}}\)  + \(\frac{1}{{2}}\)  = \(\frac{3+1}{{2}}\)  = \(\frac{4}{{2}}\)  = 2

Luyện tập

Bài 1 trang 53 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Viết các số hạng là số tự nhiên dưới dạng phân số rồi tính.

a) \(\frac{1}{{3}}\)  + 1         

b) \(\frac{2}{{5}}\)  + 2      

c) 7 + \(\frac{1}{{2}}\) 

Lời giải

a) \(\frac{1}{{3}}\)  + 1 = \(\frac{1}{{3}}\)  + \(\frac{3}{{3}}\)  = \(\frac{1+3}{{3}}\)  = \(\frac{4}{{3}}\) 

b)\(\frac{2}{{5}}\)  + 2 = \(\frac{2}{{5}}\)  + \(\frac{10}{{5}}\)  = \(\frac{2+10}{{5}}\)  = \(\frac{12}{{5}}\) 

c) 7 + \(\frac{1}{{2}}\)  = \(\frac{14}{{2}}\) + \(\frac{1}{{2}}\) = \(\frac{14+1}{{2}}\) = \(\frac{15}{{2}}\)

Bài 2 trang 53 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Các biểu thức nào có giá trị bằng nhau?

Nhận xét: Phép cộng các phân số có tính chất giao hoán và kết hợp. Một phân số cộng với 0 bằng chính phân số đó.

Lời giải

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan