Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 55 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 55 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 68. Em làm được những gì. Trong các con gấu dưới đây, con gấu nào có khối lượng bằng tổng khối lượng của hai con gấu còn lại?

Bài 1 trang 55 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tính.

a)  \(\frac{1}{{6}}\) +   \(\frac{3}{{2}}\) +   \(\frac{1}{{2}}\)

b)  \(\frac{3}{{8}}\) +  \(\frac{1}{{2}}\) +  \(\frac{1}{{8}}\)

c)  \(\frac{2}{{15}}\) + \(\frac{6}{{10}}\) +  \(\frac{3}{{5}}\)

a)  \(\frac{1}{{6}}\) +  \(\frac{3}{{2}}\) + \(\frac{1}{{2}}\) = \(\frac{1}{{6}}\) + (\(\frac{3}{{2}}\) + \(\frac{1}{{2}}\) = \(\frac{1}{{6}}\) + \(\frac{4}{{2}}\) = \(\frac{1}{{6}}\) + \(\frac{}{{6}}\) = \(\frac{}{{6}}\)

b)  \(\frac{3}{{8}}\) + \(\frac{1}{{2}}\) + \(\frac{1}{{8}}\) = (\(\frac{3}{{8}}\) + \(\frac{1}{{8}}\) + \(\frac{1}{{2}}\) = \(\frac{1}{{2}}\)+ \(\frac{1}{{2}}\) = \(\frac{2}{{2}}\) = 1

c) \(\frac{2}{{5}}\) + \(\frac{6}{{10}}\) + \(\frac{3}{{5}}\) = \(\frac{2}{{5}}\) + \(\frac{3}{{5}}\) + \(\frac{3}{{5}}\) = \(\frac{2+3+5}{{5}}\) = \(\frac{8}{{5}}\)

Bài 2 trang 55 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Có hai túi đậu xanh. Túi thứ nhất cân nặng \(\frac{3}{{4}}\) kg. Túi thứ hai nặng hơn túi thứ nhất \(\frac{1}{{2}}\) kg. Hỏi cả hai túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

Tóm tắt

Túi thứ nhất:\(\frac{3}{{4}}\) kg

Túi thứ hai: nặng hơn \(\frac{1}{{2}}\) kg

Cả hai túi: ? kg

Bài giải

Túi thứ hai cân nặng số ki-lô-gam là:

\(\frac{3}{{4}}\) +\(\frac{1}{{2}}\) = \(\frac{5}{{4}}\) (kg)

Cả hai túi cân nặng số ki-lô-gam là:

\(\frac{3}{{4}}\) + \(\frac{5}{{4}}\) = 2 (kg)

Đáp số: 2 kg

Bài 3 trang 55 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Quan sát biểu đồ bên.

a) Số?

b) Trong các phân số trên, phân số nào là tổng của hai trong ba phân số còn lại?

Lời giải

a)

Băng giấy A: \(\frac{3}{{10}}\) dm. Băng giấy B: \(\frac{6}{{10}}\) dm.

Băng giấy C: \(\frac{4}{{10}}\) dm. Băng giấy D: \(\frac{9}{{10}}\) dm.

b) Ta thấy \(\frac{3}{{10}}\) + \(\frac{6}{{10}}\) = \(\frac{9}{{10}}\)

Vậy phân số \(\frac{9}{{10}}\) là tổng của hai phân số \(\frac{3}{{10}}\) và \(\frac{6}{{10}}\)

Thử thách

Trong các con gấu dưới đây, con gấu nào có khối lượng bằng tổng khối lượng của hai con gấu còn lại?

 

Lời giải

Ta có \(\frac{1}{{5}}\) + \(\frac{1}{{10}}\) =\(\frac{2}{{10}}\) + \(\frac{1}{{10}}\)=\(\frac{3}{{10}}\)

Hoạt động thực tế

Em tính giúp bạn.

Lời giải

Tổng chiều dài của hai chậu hoa là \(\frac{1}{{2}}\) + \(\frac{3}{{4}}\) = \(\frac{5}{{4}}\) (m)

Ta có \(\frac{5}{{4}}\) > 1. Vậy không thể xếp hai chậu hoa thành một hàng ngang trên bệ cửa sổ dài 1m.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan