Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 56 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 56 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 69: Trừ hai phân số cùng mẫu số. Viết số bị trừ dưới dạng phân số rồi tính.

Thực hành

Bài 1 trang 56 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tính.

a) \(\frac{2}{{3}}\) -\(\frac{1}{{3}}\)                

b) \(\frac{7}{{12}}\) - \(\frac{5}{{12}}\)                   

c) \(\frac{17}{{21}}\) - \(\frac{10}{{21}}\)

Lời giải

a) \(\frac{2}{{3}}\) - \(\frac{1}{{3}}\) = \(\frac{2-1}{{3}}\) =\(\frac{1}{{3}}\)             

b)\(\frac{7}{{12}}\) - \(\frac{5}{{12}}\) = \(\frac{7-5}{{12}}\) =\(\frac{2}{{12}}\) =\(\frac{1}{{6}}\)

c) \(\frac{17}{{21}}\) - \(\frac{20}{{21}}\) = \(\frac{17-10}{{21}}\) = \(\frac{7}{{21}}\)= \(\frac{1}{{3}}\)

Luyện tập

Bài 1 trang 56 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Viết số bị trừ dưới dạng phân số rồi tính.

a) 1 - \(\frac{1}{{3}}\)         

b) 1 - \(\frac{6}{{9}}\)        

c) 2 - \(\frac{2}{{5}}\)

Lời giải

a) 1 - \(\frac{1}{{3}}\) = \(\frac{3}{{3}}\) - \(\frac{1}{{3}}\) = \(\frac{3-1}{{3}}\) = \(\frac{2}{{3}}\)     

b) 1 - \(\frac{6}{{9}}\) = \(\frac{9}{{9}}\) -\(\frac{6}{{9}}\) = \(\frac{9-6}{{9}}\) = \(\frac{3}{{9}}\) = \(\frac{1}{{3}}\)    

c) 2 - \(\frac{2}{{5}}\) = \(\frac{10}{{5}}\) - \(\frac{1}{{6}}\) = \(\frac{10-2}{{5}}\)= \(\frac{8}{{5}}\)

Bài 2 trang 56 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt


Lời giải

Đội dài sợi dây thứ hai là:

\(\frac{7}{{8}}\)- \(\frac{1}{{8}}\) = \(\frac{6}{{8}}\) (m)

Độ dài sợi dây thứ ba là:

\(\frac{6}{{8}}\) - \(\frac{3}{{8}}\) = \(\frac{3}{{8}}\) (m)

Đáp số: \(\frac{3}{{8}}\) m

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan