Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 57 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 57 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 70. Trừ hai phân số khác mẫu số. Bình hoa có $frac{1}{3}$ số hoa là màu đỏ, $frac{1}{6}$ số hoa là màu tím. Hỏi hoa màu đỏ nhiều hơn hoa màu tím là bao nhiêu phần số hoa của bình?

Thực hành

Bài 1 trang 57 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tính.

a) \(\frac{1}{{2}}\) - \(\frac{1}{{4}}\)                            

b) \(\frac{2}{{3}}\) - \(\frac{4}{{15}}\)                      

c)\(\frac{3}{{5}}\) -\(\frac{10}{{25}}\)

Lời giải

a) \(\frac{1}{{2}}\) - \(\frac{1}{{4}}\) =\(\frac{2}{{4}}\) - \(\frac{1}{{4}}\) = \(\frac{1}{{4}}\) 

b) \(\frac{2}{{3}}\) - \(\frac{4}{{15}}\)= \(\frac{10}{{15}}\) - \(\frac{4}{{15}}\) = \(\frac{6}{{15}}\) =\(\frac{2}{{5}}\)                      

c) \(\frac{3}{{5}}\) - \(\frac{10}{{25}}\) = \(\frac{15}{{25}}\) - \(\frac{10}{{25}}\) = \(\frac{5}{{25}}\) = \(\frac{1}{{}}\)

Luyện tập

Bài 1 trang 57 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tính.

 \(\frac{3}{{2}}\)- \(\frac{1}{{6}}\) - \(\frac{5}{{6}}\)          

b) 1 - \(\frac{1}{{3}}\) - \(\frac{2}{{3}}\)

a) \(\frac{3}{{2}}\) - \(\frac{1}{{6}}\) - \(\frac{5}{{6}}\) = \(\frac{9}{{6}}\) - \(\frac{1}{{6}}\) - \(\frac{5}{{6}}\) = \(\frac{9-1-5}{{6}}\) = \(\frac{3}{{6}}\) = \(\frac{1}{{2}}\)                     

b) 1 - \(\frac{1}{{3}}\) - \(\frac{2}{{3}}\)= \(\frac{3}{{3}}\) - \(\frac{1}{{3}}\)- \(\frac{2}{{3}}\)=\(\frac{3-1-2}{{3}}\) = 0

Bài 2 trang 57 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Bình hoa có \(\frac{1}{{3}}\) số hoa là màu đỏ,\(\frac{1}{{6}}\) số hoa là màu tím. Hỏi hoa màu đỏ nhiều hơn hoa màu tím là bao nhiêu phần số hoa của bình?

Lời giải

Hoa màu đỏ nhiều hơn hoa màu tím là:

\(\frac{1}{{3}}\)- \(\frac{1}{{6}}\) = \(\frac{1}{{6}}\) (số hoa của bình)

Đáp số: \(\frac{1}{{6}}\) số hoa của bình

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan