Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 106, 107 Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 106, bài 2, 3 trang 107 SGK Toán lớp 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 1. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau:

Bài 1 trang 106 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau:

Phương pháp:

Cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng:

Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau

- Trục ngang: Ghi các mốc thời gian

- Trục dọc: Chọn khoảng chia thích hợp với số liệu và ghi số ở các vạch chia

Bước 2:

- Tại mỗi mốc thời gian trên tục ngang, đánh dấu một điểm cách điểm mốc thời gian theo chiều thẳng đứng một khoảng bằng số liệu tại mốc thời gian đó, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc

- Vẽ các đoạn thẳng nối từng cặp điểm tương ứng với cặp mốc thời gian liên tiếp, ta được một đường gấp khúc biểu diễn sự thay đổi số liệu theo thời gian.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ:

- Ghi tên biểu đồ

- Ghi chú các giá trị số liệu tại các đầu đoạn thẳng

- Ghi đơn vị trên 2 trục

Lời giải:

Ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau.

- Trục ngang: Biểu diễn tháng đạt điểm tốt.

- Trục dọc: Biểu diễn số học sinh đạt điểm tốt của tháng đó với khoảng cách mỗi vạch chia là 2.

Bước 2:

- Tại mỗi tháng (tháng 9, 10, 11, 12) trên trục ngang, đánh dấu một điểm cách mốc tời gian theo chiều thẳng đứng một khoảng bằng số liệu tại mốc thời gian đó, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc (dựa vào bảng số liệu).

- Vẽ các đoạn thẳng nối từng cặp điểm tương ứng với cặp mốc thời gian liên tiếp, ta được một đường gấp khúc biểu diễn sự thay đổi của số liệu theo thời gian.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ.

- Ghi tên biểu đồ: Số học sinh lớp 7C đạt điểm tốt môn Toán trong 4 tháng.

- Ghi chú các số liệu tại các đầu đoạn thẳng.

- Ghi tên hai trục:

+ Trục ngang: Tháng.

+ Trục dọc: Số học sinh.

Vậy ta có biểu đồ đoạn thẳng như sau:

Bài 2 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời các câu hỏi

a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

b) Đơn vị đo thời gian là gì?

c) Tháng nào cửa hàng có doanh thu cao nhất?

d) Tháng nào cửa hàng có doanh thu thấp nhất?

e) Doanh thu của cửa hàng tăng trong những khoảng thời gian nào?

g) Doanh thu của cửa hàng giảm trong những khoảng thời gian nào?

Phương pháp:

Quan sát đường gấp khúc từ trái qua phải

Đọc số liệu được ghi trên các điểm có đánh dấu

Lời giải:

a) Biểu đồ biểu diễn thông tin về doanh thu trong 12 tháng của cửa hàng A (triệu đồng).

b) Đơn vị thời gian là tháng.

c) Tháng 12 cửa hàng có doanh thu cao nhất (85 triệu đồng).

d) Tháng 5 cửa hàng có doanh thu thấp nhất (50 triệu đồng).

e) Doanh thu của cửa hàng tăng giữa các tháng: 1 – 4; 5 – 6; 7 – 8; 10 – 12.

f) Doanh thu của cửa hàng giảm giữa các tháng: 4 – 5; 6 – 7; 8 – 10.

Bài 3 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Phương pháp:

+ Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

+ Đơn vị thời gian là gì?

+ Thời điểm nào số liệu cao nhất, thấp nhất?

+ Số liệu tăng, giảm trong những khoảng thời gian nào?

Lời giải:

Phân tích biểu đồ đoạn thẳng trên như sau:

- Biểu đồ biểu diễn thông tin về nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh (oC).

- Đơn vị thời gian là tháng, đơn vị số liệu là oC.

- Tháng 4 có nhiệt độ cao nhất (30,5oC).

- Tháng 12 có nhiệt độ thấp nhất (26oC).

- Nhiệt độ tăng giữa các tháng: 1 – 4.

- Nhiệt độ giảm giữa các tháng: 4 – 12. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan