Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 107 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 trang 107 SGK Toán lớp 7 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 5.17. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019.

Bài 5.14 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào?

a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên)

b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng đến trường.

Phương pháp:

Các phương pháp thu thập dữ liệu thường thấy: lập phiếu hỏi, phỏng vấn, làm thí nghiệm, lấy số liệu từ sách, báo, internet,…

Dữ liệu gồm:

+ Số liệu

+ Dữ liệu không phải là số: gồm loại có thể sắp thứ tự và không thể sắp thứ tự

Lời giải:

a) Thực hiện khảo sát 10 bạn bất kỳ trong lớp về mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp.

Khi đó dữ liệu thu được là dữ liệu định tính.

b) Thực hiện khảo sát 10 bạn bất kỳ trong lớp về phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng để đến trường.

Khi đó dữ liệu thu được là dữ liệu định tính.

Bài 5.15 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không?

a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả;

b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát

Phương pháp:

Các dữ liệu thu thập ngẫu nhiên của đối tượng cần khảo sát đảm bảo tính đại diện

Lời giải:

a) Chỉ có các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao, không đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường.

Do đó dữ liệu thu được trong trường hợp này không đảm bảo tính đại diện.

b) Chỉ có các bạn học sinh khối 7 tham gia khảo sát, không đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường.

Do đó dữ liệu thu được trong trường hợp này không đảm bảo tính đại diện.

Bài 5.16 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Biểu đồ Hình 5.36 được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này.

Một trường Trung học cơ sở của tỉnh có 1500 học sinh. Em hãy ước lượng tỉ lệ học sinh béo phì của trường đó

Phương pháp:

- Đọc biểu đồ, xác định tỉ lệ học sinh béo phì

- Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\).

Lời giải:

Ước lượng số học sinh béo phì của trường là: 15% . 1500 = .1500=225 (học sinh)

Vậy số học sinh béo phì của trường là 225 học sinh.

Bài 5.17 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019.

Phương pháp:

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Lời giải:

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn năm, trục đứng biểu diễn nhiệt độ.

Do nhiệt độ cao nhất là 25,9oC, nhiệt độ thấp nhất là 24,6oC nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 0,2oC và giá trị lớn nhất là 26oC.

Bước 2. Với mỗi thời điểm trên trục ngang, nhiệt độ tại từng năm được biểu diễn bởi một điểm.

Bước 3. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng.

Bước 4. Ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm (nếu cần) và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện.

Ta có biểu đồ như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan