Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 114 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 114 SGK Toán lớp 7 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm GeoGebra để vẽ tam giác ABC có:

Bài 1 trang 114 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm GeoGebra để vẽ tam giác ABC có:

AB = 6 cm, \(\widehat {BAC} = 60^\circ ,\widehat {ACB} = 70^\circ \)

b) Vẽ tam giác trên trong phần mềm GeoGebra và lưu thành một tệp có đuôi png

Phương pháp:

a) Vẽ tam giác biết độ dài 1 cạnh và số đo 2 góc của nó

b) Vẽ hình trong GeoGebra và xuất bản ảnh

Lời giải:

a) Xét tam giác ABC, áp dụng định lí tổng 3 góc trong tam giác, ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat {BAC} + \widehat {ABC} + \widehat {ACB} = 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat {ABC} = 180^\circ  - (\widehat {BAC} + \widehat {ACB}) = 180^\circ  - (60^\circ  + 70^\circ ) = 50^\circ \end{array}\)

Bước 1: Vẽ AB = 6 cm

Bước 2:  Vẽ \(\widehat {BAB'} = 60^\circ \)bằng cách:

Chọn công cụ Góc, nháy chuột lần lượt vào các điểm B, A ( theo chiều ngược kim đồng hồ) nhập số đo góc 60

Bước 3: Vẽ \(\widehat {ABA'} = 50^\circ \) bằng cách:

Chọn công cụ Góc, nháy chuột lần lượt vào các điểm A,B ( theo chiều kim đồng hồ) nhập số đo góc 50

Bước 4: Vẽ điểm C là giao điểm của AB’ và BA’

b)

Nháy chuột vào Hồ sơ. Chọn xuất bản. Chọn hiển thị đồ thị dạng hình rồi lưu ảnh dạng png

Bài 2 trang 114 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

a) Sử dụng phần mềm GeoGebra, em hãy vẽ tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm và lưu thành một tệp có đuôi png.

b) Dùng phần mềm GeoGebra, em hãy đo độ dài cạnh BC.

Phương pháp:

a) Vẽ tam giác vuông biết độ dài 2 cạnh

b) Đo độ dài đoạn thẳng

Lời giải:

a) Ta thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Vẽ hai điểm A, B sao cho AB = 4 cm.

Bước 2. Chọn công cụ → Chọn → Nháy chọn lần lượt điểm A và đoạn thẳng AB.

 

Vẽ đường tròn tâm A bán kính 3 cm.

Bước 3. Xác định điểm C bằng cách: 

Chọn công cụ → Chọn → Lần lượt nháy chuột vào đường thẳng đi qua A vuông góc với AB và đường tròn tâm A bán kính 3 cm, điểm đánh dấu là điểm C.

Bước 4. Ẩn các đường thẳng và đường tròn.

Sau đó sử dụng công cụ đoạn thẳng  nối các điểm A, B, C ta thu được tam giác ABC.

Để lưu file thành tệp có đuôi png ta thực hiện như sau:

Bước 1. Trên thanh công cụ, chọn “Hồ sơ” → “Xuất bản” → “Hiển thị đồ thị dạng hình (png, eps) …”

Bước 2. Xuất hiện hộp thoại như bên dưới, chọn “Lưu lại”.

Bước 3. Chọn thư mục lưu trữ, nhập tên file muốn lưu, sau đó ấn “Lưu”.

Bước 4. Mở thư mục lưu trữ, kiểm tra file vừa lưu, ta được kết quả như sau:

b) Để đo độ dài cạnh BC ta thực hiện theo như sau:

Chọn công cụ → Chọn → Nháy chọn lần lượt vào hai điểm B, C.

Ta đo được BC = 5 cm.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan