Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 24 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 trang 24 SGK Toán lớp 7 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 7.2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang có hai đáy là a và b, chiều cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Bài 7.1 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Viết biểu thức đại số biểu thị:

a) Nửa tổng của x và y.

b) Tổng của x và y nhân với tích của x và y.

Phương pháp:

Viết biểu thức với 2 biến x, y

Lời giải:

Bài 7.2 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang có hai đáy là a và b, chiều cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Phương pháp:

Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy nhỏ) . chiều cao : 2

Lời giải:

Bài 7.3 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức:

a) 4x + 3 tại x = 5,8.

b) y2 – 2y +1 tại y = 2

c) (2m+n).(m-n) tại m = 5,4 và n = 3,2

Phương pháp:

Thay giá trị của các biến vào biểu thức rồi tính giá tị biểu thức

Lời giải:

a) Thay 5,8 vào biểu thức 4x+3, ta được: 4.5,26,2

b) Thay 2 vào biểu thức 

c) Thay 5,4 và 3,2 vào biểu thức (2m+n)(mn), ta được:

(2.5,4+3,2).(5,43,230,8

Bài 7.4 trang 24 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một bác nông dân sử dụng hai chiếc máy bơm để tưới nước cho vườn cây. Máy bơm thứ nhất mỗi giờ bơm được 5 m3 nước. Máy bơm thứ hai mỗi giờ bơm được 3,5 m3 nước.

a) Viết biểu thức đại số biểu thị lượng nước bơm được của hai máy, nếu máy bơm thứ nhất chạy trong x giờ và máy bơm thứ hai chạy trong y giờ.

b) Sử dụng kết quả của câu a, tính lượng nước bơm được của cả hai máy khi x = 2 ( giờ), y = 3 (giờ).

Phương pháp:

a) Viết biểu thức: Lượng nước bơm được = lượng nước máy 1 bơm + lượng nước máy 2 bơm

b) Thay giá trị x = 2 và y = 3 vào biểu thức ở câu a

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan