Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 50 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3 trang 50 SGK Toán lớp 7 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 8.2. Có hai chiếc hộp, mỗi hộp đựng 6 tấm thẻ ghi các số 1;2;3;4;5;6.

Bài 8.1 trang 50 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi trong một túi đựng 5 viên bi trắng và 5 viên bi đen có cùng kích thước. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên?

A: “ Minh lấy được viên bi màu trắng”

B: “ Minh lấy được viên bi màu đen”

C: “ Minh lấy được viên bi màu trắng hoặc màu đen”

D: “ Minh lấy được viên bi màu đỏ”

Phương pháp:

Biến cố chắc chắn: Là biến cố biết trước được luôn xảy ra

Biến cố không thể: Là biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra

Biến cố ngẫu nhiên: Là biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không

Lời giải:

A: "Minh lấy được viên bi màu trắng”. -> Biến cố ngẫu nhiên.

B: “Minh lấy được viên bi màu đen”. -> Biến cố ngẫu nhiên.

C: "Minh lấy được viên bi màu trắng hoặc màu đen". -> Biến cố chắc chắn.

D: “Minh lấy được viên bi màu đỏ”. -> Biến cố không thể.

Bài 8.2 trang 50 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Có hai chiếc hộp, mỗi hộp đựng 6 tấm thẻ ghi các số 1;2;3;4;5;6. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ mỗi hộp. Thay dấu “?” bằng các từ thích hợp trong các từ sau: ngẫu nhiên, chắc chắn, không thể.

Phương pháp:

Biến cố chắc chắn: Là biến cố biết trước được luôn xảy ra

Biến cố không thể: Là biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra

Biến cố ngẫu nhiên: Là biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không

Lời giải:

Biến cố

Loại biến cố

Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bé hơn 3

Ngẫu nhiên

Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ bằng 7

Ngẫu nhiên

Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 1

Chắc chắn

Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bằng 6

Không thể

Bài 8.3 trang 50 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {2;3;5;6;7;8;10}. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên?

A: “ Số được chọn là số nguyên tố”

B: “ Số được chọn là số bé hơn 11”

C: “ Số được chọn là số chính phương”

D: “ Số được chọn là số chẵn”

E: “ Số được chọn là số lớn hơn 1”

Phương pháp:

Biến cố chắc chắn: Là biến cố biết trước được luôn xảy ra

Biến cố không thể: Là biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra

Biến cố ngẫu nhiên: Là biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không

Chú ý: Số chính phương là bình phương của một số tự nhiên

Lời giải:

A: “Số được chọn là số nguyên tố". -> Biến cố ngẫu nhiên.

B: "Số được chọn là số bé hơn 11”. -> Biến cố chắc chắn.

C: "Số được chọn là số chính phương”. -> Biến cố không thể.

D: "Số được chọn là số chẵn”. -> Biến cố ngẫu nhiên.

E: “Số được chọn là số lớn hơn 1”. -> Biến cố chắc chắn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan