Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 72 Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 72 SGK Toán lớp 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 4. Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau:

Bài 1 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 14.

a) Tìm các góc kề với \(\widehat {xOy}\).

b) Tìm số đo của \(\widehat {tOz}\) nếu cho biết \(\widehat {xOy} = 20^\circ ;\widehat {xOt} = 90^\circ ;\widehat {yOz} = \widehat {tOz}\).

Phương pháp:

a) Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và không có điểm trong chung.

b) Nếu \(\widehat {uOt},\widehat {tOz}\) là 2 góc kề nhau thì \(\widehat {uOt} + \widehat {tOz} = \widehat {uOz}\)

Lời giải:

Bài 2 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Cho hai góc \(\widehat {xOy},\widehat {yOz}\) kề bù với nhau. Biết \(\widehat {xOy} = 25^\circ \). Tính \(\widehat {yOz}\).

Phương pháp:

2 góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 180 độ

Lời giải:

Bài 3 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Cho hai góc kề nhau \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\) với \(\widehat {AOC} = 80^\circ \). Biết \(\widehat {AOB} = \frac{1}{5}.\widehat {AOC}\).  Tính số đo các góc \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\)

Phương pháp:

Nếu \(\widehat {uOt},\widehat {tOz}\) là 2 góc kề nhau thì \(\widehat {uOt} + \widehat {tOz} = \widehat {uOz}\)

Lời giải:

 

Bài 4 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau:

Phương pháp:

Sử dụng tính chất:

+ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

+ Hai góc kề bù có tổng số đo là 180 độ

Lời giải:

 

Bài 5 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu (\( \bot \)) để biểu diễn chúng.

Phương pháp:

2 đường thẳng cắt nhau tạo thành 1 góc vuông thì 2 đường thẳng đó vuông góc

Lời giải:

Trong Hình 16:

- Cạnh a vuông góc với cạnh b. Kí hiệu: a⊥b

- Cạnh a vuông góc với cạnh c. Kí hiệu: a⊥c

Vậy a⊥ba⊥c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan