Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 86 Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 86 SGK Toán lớp 7 chân trời sáng tạo tập 1. Làm tương tự như trên để đo và so sánh cặp góc đồng vị

Bài 1 trang 86 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Làm tương tự như trên để đo và so sánh cặp góc đồng vị

Phương pháp:

Bước 1: Vẽ 3 điểm A,B,C.

Bước 2: Vẽ đường thẳng a đi qua 2 điểm A,B

Bước 3: Vẽ đường thẳng b đi qua C và song song với a

Bước 4: Vẽ điểm D trên đường thẳng b

Bước 5: Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại C

Bước 6: Vẽ điểm E nằm trên đường thẳng c

Bước 7: Đo và so sánh 2 góc đồng vị

Lời giải:

Bước 1: Vẽ 3 điểm A, B, C:

Nhấp chuột chọn thẻ Điểm mới, vẽ 3 điểm A, B, C.

Bước 2: Vẽ đường thẳng a đi qua 2 điểm A, B:

+ Nhấp chuột chọn thẻ Đường thẳng đi qua 2 điểm

+ Nhấp chuột chọn điểm A, điểm B

Bước 3: Vẽ đường thẳng b đi qua C và song song với a:

+ Nhấp chuột chọn thẻ Đường song song

+ Nhấp chuột chọn điểm C, chọn đường thẳng a

Bước 4: Vẽ điểm D trên đường thẳng b

+ Nhấp chuột chọn thẻ Điểm thuộc đối tượng

+ Nhấp chuột chọn đường thẳng b

Bước 5: Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại C

+ Nhấp chuột chọn thẻ Đường thẳng đi qua 2 điểm.

+ Nhấp chuột chọn điểm A, điểm C

Bước 6: Vẽ điểm E nằm trên đường thẳng c

+ Nhấp chuột chọn thẻ Điểm thuộc đối tượng

+ Nhấp chuột chọn đường thẳng c

Bước 7: Đo và so sánh 2 góc đồng vị

+ Nhấp chuột chọn thẻ Góc

+ Nhấp chuột theo thứ tự vào các điểm D,C,E để chọn góc DCE đã vẽ

+ GeoGebra sẽ đo góc DCA

+ Nhấp chuột theo thứ tự vào các điểm C,A,B để chọn góc CAB đã vẽ

+ GeoGebra sẽ đo góc CAB

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan