Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức trang 95 - Bài 71 tiết 3

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3,4 trang 95 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức. Tính nhẩm. Đặt tính rồi tính. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Có 15 050 kg hải sản đông lạnh được đóng gói vào các túi, mỗi túi 3 kg. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu túi để đóng gói hết số hải sản đó?

Bài 1 trang 95 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm.

a) 27 000 : 3 = ......................                                                 

b) 25 000 : 5 = ......................

c) 36 000 : 6 = ......................                                                 

d) 81 000 : 9 = ......................

Phương pháp:

27 000 : 3 = ?

Nhẩm: 27 nghìn : 3 = 9 nghìn

Vậy 27 000 : 3 = 9 000

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải:

a) 27 000 : 3 = 9 000                                                              

b) 25 000 : 5 = 5 000

c) 36 000 : 6 = 6 000                                                              

d) 81 000 : 9 = 9 000

Bài 2 trang 95 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

a) 32 675 : 5                                                   

b) 41 824 : 8

Phương pháp:

Đặt tính rồi thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

     

Bài 3 trang 95 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 15 762 : 3              

B. 30 852 : 6              

C. 35 945 : 7

Phương pháp:

Thực hiện phép chia để tìm ra phép tính có kết quả lớn nhất.

Lời giải:

15 762 : 3 = 5 234

30 852 : 6 = 5 142

35 945 : 7 = 5 135

Vậy phép tính 15 762 : 3 có kết quả lớn nhất.

Chọn A.

Bài 4 trang 95 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Có 15 050 kg hải sản đông lạnh được đóng gói vào các túi, mỗi túi 3 kg. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu túi để đóng gói hết số

hải sản đó?

Phương pháp:

Số túi = Số kg hải sản : số kg ở mỗi túi.

Lời giải:

Cần ít nhất số túi để đóng gói hết số hải sản đó là:

15 050 : 3 = 5 016 (túi) (dư 2kg)

Như vậy, cần ít nhất 5 017 túi để có thể đóng gói hết số hải sản đó.

Đáp số: 5 017 túi

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan