Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập - Bài đọc 2 trang 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 5 - phần luyện tập Bài đọc 2: Mỗi người một việc - vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Câu 1 trang 5 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

(chổi, kim, chỉ, bà, vở, ngày, mướp, lá, than, gạo, gà, cửa, (buổi) sáng, bé)

- Người

- Vật

- Con vật

- Thời gian

Trả lời:

- Người: bà, bé

- Vật: chổi, kim, chỉ, vở, mướp, lá, than, gạo

- Con vật: gà

- Thời gian: sáng

Câu 2 trang 5 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm trong các từ trên:

a. 1 từ trả lời cho câu hỏi Ai?

b. 1 từ trả lời cho câu hỏi Con gì?

c. 1 từ trả lời cho câu hỏi Cái gì?

Trả lời:

a. 1 từ trả lời cho câu hỏi Ai?: bà, bé

b. 1 từ trả lời cho câu hỏi Con gì?: gà

c. 1 từ trả lời cho câu hỏi Cái gì?: chổi, kim, chỉ, vở, mướp, lá, than, gạo

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan