Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 12, 13 - Bài đọc 2: Mít làm thơ Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 12, câu 2 trang 13 - Phần luyện tập Bài đọc 2: Mít làm thơ - Bài 3 Bạn bè của em, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Gạch dưới những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt:

Câu 1 trang 12 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Là hai tiếng có phần đầu giống nhau.

b. Là hai tiếng có phần cuối giống nhau.

c. Là hai tiếng đều phải có nghĩa.

Trả lời:

Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần cuối giống nhau.

Câu 2 trang 13 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch dưới những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt:

Một hôm, đi dạo qua dòng suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối

Trả lời:

Một hôm, đi dạo qua dòng suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan