Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 21, 22 - Bài đọc 2: Trường em Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Câu 1, 2 trang 21, 22 - phần luyện tập Bài đọc 2: Trường em - Bài 5 Ngôi nhà thứ hai, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

Câu 1 trang 21 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a. Học sinh trò chuyện về ngôi trường đang xây.

b. Các bạn hẹn nhau ở thư viện sau mỗi buổi học.

Trả lời:

a. Học sinh làm gì?

b. Các bạn làm gì?

Câu 2 trang 22 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Theo em, các bạn học sinh sẽ làm gì để ngôi trường mới luôn đẹp? Đặt 1 câu theo mẫu để trả lời câu hỏi trên.

Ai (con gì, cái gì)

làm gì?

M: Các bạn

sẽ trồng nhiều hoa trong vườn trường.

 

 

Trả lời:

Ai (con gì, cái gì)

làm gì?

Các bạn

sẽ giữ gìn bàn ghế trong lớp học thật sạch đẹp.


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan