Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 29, 30 - Bài đọc 1: Cô giáo lớp em Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Câu 1 trang 29, câu 2 trang 30 - phần luyện tập Bài đọc 1: Cô giáo lớp em - Bài 7 Thầy cô của em, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1 trang 29 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nối khổ thơ ứng với mỗi ý:

Trả lời:

a. Từ ngữ chỉ hoạt động của cô giáo: dạy, đáp, mỉm cười, giảng

b. Từ ngữ chỉ hoạt động của học sinh: chào, thấy, học, viết, ngắm

Câu 2 trang 30 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Mỗi bộ phận câu in đậm dưới đâu trả lời cho câu hỏi nào? Nối đúng:

a. Các bạn học sinh chào cô giáo.

b. Cô mỉm cười thật tươi.                                          Ai?

c. Cô dạy em tập viết.                                              Làm gì?

d. Học sinh học bài.

Trả lời:

a. Ai?

b. Làm gì?

c. Làm gì?

d. Làm gì?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan