Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 33, 34 - Bài đọc 1: Bức tranh bàn tay Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 33, câu 2 trang 34 - phần luyện tập Bài đọc 1: Bức tranh bàn tay - Bài 8 Em yêu thầy cô, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Đặt câu hỏi cho bộ phân câu in đậm:

Câu 1 trang 33 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

Là gì?                                     Là ai?                                     Làm gì?

a. Hải là cậu bé vẽ bức tranh bàn tay.

b. Hải vẽ bức tranh bàn tay.

c. Đó là bàn tay yêu thương của cô giáo.

Trả lời:

a. Hải là ai?

b. Hải làm gì?

c. Đó là ai?

Câu 2 trang 34 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Mỗi câu sau có tác dụng gì? Nối đúng:

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan