Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 42, 43 Bài đọc 1: Bài hát tới trường Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 42, câu 3 trang 43 luyện tập bài đọc 1 Bài hát tới trường - Bài 10 Vui đến trường, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Nối các từ ngữ vào nhóm phù hợp:

Câu 1 trang 42 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Các từ in đậm trong mỗi câu dưới đây miêu tả đặc điểm của sự vật nào?  Nối đúng:

a. Áo quần sạch sẽ                             1. Bầu trời

b. Bầu trời trong xanh                         2. Áo quần

Trả lời:

Câu 2 trang 42 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Các từ miêu tả đặc điểm nói trên (sạch sẽ, trong xanh) trả lời cho câu hỏi nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Là gì?                                              b. Làm gì?                                           c. Thế nào?

Trả lời:

Các từ miêu tả đặc điểm nói trên trả lời câu hỏi Thế nào?

Chọn c.

Câu 3 trang 43 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Nối các từ ngữ vào nhóm phù hợp:

(áo quần, gương mặt, hay, đông đủ, bàn chân, sạch sẽ, vội, đẹp, bầu trời, trong xanh, bạn bè, bài thơ)

a. Chỉ sự vật

b. Chỉ đặc điểm

Trả lời:

- Sự vật: áo quần, gương mặt, bàn chân, bầu trời, bạn bè, bài thơ

- Đặc điểm: hay, đông đủ, sạch sẽ, vội, đẹp, trong xanh.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan