Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 46 Bài đọc 1: Có chuyện này Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 46 luyện tập Bài đọc 1: Có chuyện này - Bài 11 Học chăm, học giỏi, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong câu sau:

Câu 1 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong câu sau:

Khả năng của con người thật là kì diệu!

 

Trả lời:

Từ chỉ đặc điểm trong câu là: kì diệu.

Câu 2 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

 Từ chỉ đặc điểm ở câu trên có thể thay bằng 1 từ khác để ca ngợi con người, đó là:

Trả lời:

Khả năng của con người thật là tuyệt vời!

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan