Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 50 Bài đọc 1: Bà kể chuyện Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
2.5 trên 6 phiếu

Câu 1, 2 trang 50 luyện tập Bài đọc 1: Bà kể chuyện, bài 12 Vòng tay yêu thương, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Tìm thêm những từ ngữ phù hợp để nói về:

Câu 1 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm thêm những từ ngữ phù hợp để nói về:

a. Những câu chuyện của bà. M: thú vị

b. Kho chuyện của bà. M: vô tận

c. Cách kể chuyện của bà. M: tự nhiên

Trả lời:

a. Những câu chuyện của bà: thú vị, hấp dẫn, lí thú, ý nghĩa, sâu sắc, nhẹ nhàng,...

b. Kho chuyện của bà: vô tận, đa dạng, phong phú,...

c. Cách kể chuyện của bà: tự nhiên, lôi cuốn, hấp dẫn,...

Câu 2 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a. Chuyện của bà rất hay.

b. Kho chuyện của bà rất phong phú.

c. Cách kể chuyện của bà rất tự nhiên.

Trả lời:

a. Câu chuyện của bà thế nào?

b. Kho chuyện của bà thế nào?

c. Cách kể chuyện của bà thế nào?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan