Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 61 Bài đọc 1: Nấu bữa cơm đầu tiên Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 61 phần luyện tập Bài đọc 1: Nấu bữa cơm đầu tiên, bài 15 Con cái thảo hiền, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1 trang 61 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Các câu dưới đây thuộc mẫu câu nào? Nối đúng:

a. Bạn nhỏ rất chăm chỉ               1. Ai là gì?

b. Bạn nhỏ lau từng chiếc lá          2. Ai làm gì?

c. Má bạn nhỏ hồng ánh lửa          3. Ai thế nào?

Trả lời:

Câu 2 trang 61 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Những tiếng nào trong khổ thơ cuối bắt vần với nhau? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Tiếng nữa và tiếng rồi.

b. Tiếng rồi và tiếng nồi.

c. Tiếng nồi và tiếng lửa.

Trả lời:

Những tiếng trong khổ cuối bắt vần với nhau là: rồi – nồi (ôi)

Chọn đáp án: b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan