Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 69 Bài đọc 1: Tiếng võng kêu Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 69 phần luyện tập Bài đọc 1: Tiếng võng kêu, bài 17 Chị ngã em nâng, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Đặt câu với 1 từ tìm được ở bài tập 1.

Câu 1 trang 69 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm và viết lại những từ ngữ:

a. Nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em.

M: giúp đỡ,…

b. Nói về tình cảm anh chị em.

M: yêu qúy,…

Trả lời:

a. Nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em: che chở, đùm bọc, bảo ban, dạy dỗ, quan tâm, nâng đỡ, chỉ bảo, chia sẻ, nhường nhịn,...

b. Nói về tình cảm anh chị em: yêu quý, yêu thương, quý mến, quý trọng, kính mến,...

Câu 2 trang 69 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu với 1 từ tìm được ở bài tập 1.

Trả lời:

- Anh chị nhường nhịn các em.

- Anh chị em trong gia đình phải yêu thương nhau.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan