Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 1 Unit 12 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 1 Unit 12 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 130. 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C.

Reading

1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C trang 130 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Thảo luận và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. New Zealand is near _____

A. Australia

B. the USA

C. the UK

2. New Zealand is famous for its_______.

A. film industry

B. beautiful nature

C. modern cities

Lời giải:

   1. A     

   2. B

Hướng dẫn dịch: 

1. New Zealand gần Úc.

2. New Zealand nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp.

2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d) trang 130 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc đoạn văn và nối các từ in đậm trong đoạn văn (1-4) với nghĩa của chúng (a-d).)

NEW ZEALAND

New Zealand is an island country in the Pacific Ocean. It is one of the most interesting countries in the world.

Everywhere you go, you can see amazing natural landscapes: green mountains, shining beaches, high waterfalls, and ancient forests. You can visit the beautiful place where they filmed The Lord of the Rings, or historic Queenstown. This is also a great country for lovers of outdoor activities. You can always find something to do here: skiing, boating, bushwalking

New Zealand is rich in culture. Most visitors to New Zealand love its unique Maori culture. The Maori are the native people of this country. They are famous for their unique tattoos and haka dance.

A visit to this beautiful country will be an experience you will never forget.

1. shining

a. connected with the past

2. ancient

b. having a lot

3. historic

c. bright and sunny

4. rich

d. very, very old

Lời giải:

1. c

2. d

3. a

4. b

1. c: shining – bright and sunny

(nhiều nắng – nắng và sáng)

2. d: ancient – very, very old

(cổ xưa – lâu, rất lâu đời)

3. a: historic – connected with the past

(thuộc về lịch sử - liên quan đến lịch sử)

4. b: rich – having a lot

(giàu – có nhiều)

3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C trang 130 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại đoạn văn và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. New Zealand is a ______country.

A. strange 

B. rich

C. beautiful

2. A natural attraction of New Zealand is its ______.

A. Maori culture

B. shining beaches

C. outdoor activities

3. New Zealanders love _____.

A. haka dancing

B. sports and games

C. indoor activities

4. The haka dance is an example of______.

A. the Maori culture

B. New Zealand's history

C. outdoor activities

5. The writer mentioned _______ as one of New Zealand's attractions.

A. traditional food

B. hard-working people

C. rich culture

Lời giải:

    1. C    

    2. B

    3. B

   4. A

    5. C

Hướng dẫn dịch:

1. New Zealand là một đất nước xinh đẹp.

2. Một điểm thu hút tự nhiên của New Zealand là những bãi biển sáng chói.

3. Người New Zealand rất thích thể thao và các trò chơi.

4. Điệu nhảy haka là một ví dụ của văn hóa Maori.

5. Người viết đã đề cập đến nền văn hóa phong phú là một trong những điểm thu hút của New Zealand.

Speaking 

4. Work in pairs. Note two things you like about New Zealand. Share it with your partner trang 130 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Viết ra hai điều bạn thích về New Zealand. Chia sẻ nó với đối tác của bạn.)

You can start with:

There are two things I like about New Zealand. They are...

(Có hai điều tôi thích ở New Zealand. Nơi đây nổi tiếng với)

Lời giải: 

There are two things I like about New Zealand. They are famous with many beautiful landscapes like: green mountains, shining beaches, high waterfalls, and ancient forests. Besides, I am very interested in its culture. People here have unique tattoos and attractive haka dance. 

Hướng dẫn dịch:

Có hai điều tôi thích ở New Zealand. Nơi đây nổi tiếng với những cảnh quan đẹp như: núi xanh, bãi biển soi bóng, thác nước cao và những khu rừng cổ thụ. Bên cạnh đó, tôi rất quan tâm đến văn hóa của nó. Người dân ở đây có những hình xăm độc đáo và điệu nhảy haka hấp dẫn.

5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to the class trang 130 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Chuẩn bị một đoạn giới thiệu ngắn về Scotland và trình bày trước lớp.)

Some facts about Scotland

- Location: in the north of Great Britain

- Famous for: rich culture, beautiful nature, ancient castles

- To-do list:

+ see unique Scottish activities like drumming, dancing..

+ visit the Edinburgh Castle, the Royal Mile, Loch Ness ...

- People friendly, creative

 Lời giải:

Scotland is in the north of Great Britian. It’s famous for rich culture, beautiful nature and ancient castles. If you go there, you can see unique Scottish activities like drumming, dancing. Besides, there are many attractions there such as the Edinburgh Castle, the Royal Mile and Loch Ness. The Scottish are very friendly and creative.

Hướng dẫn dịch:

Scotland nằm ở phía bắc của Great Britian. Nơi đây nổi tiếng với nền văn hóa phong phú, thiên nhiên tươi đẹp và những lâu đài cổ kính. Nếu đến đó, bạn có thể xem các hoạt động độc đáo của Scotland như đánh trống, khiêu vũ. Bên cạnh đó, có rất nhiều điểm tham quan ở đó như Lâu đài Edinburgh, Royal Mile và Loch Ness. Người Scotland rất thân thiện và sáng tạo.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan