Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 39 Unit 10 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 39 Unit 10 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Peter is talking about next weekend. Use the information in the travel brochure to complete the conversation. Then practise it with a partner. (Peter đang nói về cuối tuần tới. Sử dụng thông tin trong tờ thông tin du lịch để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó thực hành nó với một người bạn.)

You know, Nam, I'm thinking about going on an eco tour to a national park next weekend. Really? Which park?

(1) _______ , I have a travel brochure about it here.

Well... so how long does the tour last?

(2) _______ , If I have enough time and money, I'll choose the 2-day trip.

What can you do and see there in two days?

(3) _________ .

Wonderful. If I were you, I'd take that tour. How much does it cost?

(4) __________ for adults. It's worth the money, isn't it?

Đáp án:

1. Tam Dao National Park

2. One or two days

3. I can visit the Bear Rescue Centre and Love Valley, walk through pine forests, climb a mountain, and visit Thien Vien True Lam Tay Thien.

 4. VND 600,000

2     Work in pairs. Use the information below to make a similar conversation. (Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin dưới đây để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự.)

 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan