Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh 12 unit 1 phần Speaking

C. SPEAKING

Alan and Smith are talking about the rules in their families when they were small. Complete their conversation and practise reading it. 

[Alan và Smith đang nói về các quy định trong gia đình khi họ còn bé. Hoàn thành đoạn đối thoại của họ và thực hành đọc nó]

Alan: (1)                                                          ?

Smith: No, never. They never let us go out in the evening, even on Saturday or Sunday.

Alan: (2)                                                          ?

Smith: Yes, but we were always made to finish all our homework before we could watch TV.

Alan: (3)                                                          ?

Smith: Housework? No, we didn’t have to do much of that as our parents thought it was more important for us to study.

Alan: (4)                                                          ?

Smith: Most of the time my mother did it, and she was very good at cooking.

When she was away, we Couldn’t eat the food cooked by our father.

Alan: (5)                                                          ?

Smith: No, I had to do all my homework on my own, my father never helped.

Alan: (6)                                                          ?

Smith: No, they didn’t allow that. They said the telephone was not for chatting with friends.

Alan: (7)                                                          ?

Smith: Yes, I was very happy with my family. My parents really loved me and always took good care of me.

Answer

1) Did your parents often let you go out in the evening?

2) Did they allow you to watch TV?

3) Did you have to do the housework?

4) Who cooked / did the cooking in your family?

5) Did your father help you with your homework?

6) Did your parents allow you to chat with your friends on the phone?

7) Were you happy with your family?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan