Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Ôn tập giữa kì 1 tiết 7, 8 trang 39, 40 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Câu 2, 3, 4 trang 39, câu 5, 6 trang 40 bài 9 Ôn tập giữa học kì 1 vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Dựa vào các từ ngữ trên, đặt 1 câu theo mẫu Ai làm gì?

Câu 2 trang 39 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Mỗi hành động của nhân vật “bạn” nói lên điểm tốt nào của bạn ấy? Nối đúng:

a. Hích vai, lăn hòn đá to chặn đầu                    1. sẵn lòng vì người khác

b. Kéo nai nhỏ chạy, trống lão hổ                       2. khỏe mạnh

c. Húc sói, cứu dê non                                       3. thông minh, nhanh nhẹn

Trả lời:

Câu 3 trang 39 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Điểm tốt nào của nhân vật “bạn” đã làm nai cha yên tâm, không còn lo lắng? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Khỏe mạnh.

b. Thông minh, nhanh nhẹn.

c. Sẵn lòng vì người khác.

Trả lời:

Sự sẵn lòng vì người khác của nhân vật “bạn” đã làm nai cha yên tâm, không còn lo lắng.

Câu 4 trang 39 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Em thích một người bạn như thế nào? Viết tiếp để hoàn thành câu:

Em thích một người bạn …..

Trả lời:

Em thích một người bạn tốt bụng và biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mọi người xung quanh.

Câu 5 trang 40 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

 

Trả lời:

a. Từ ngữ chỉ sự vật: nai, bạn, hổ, cây, sói, dê.

b. Từ ngữ chỉ hoạt động: xin phép, hích vai, rình, chạy, đuổi bắt, húc.

Câu 6 trang 40 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Dựa vào các từ ngữ trên, đặt 1 câu theo mẫu Ai làm gì?

M: Nai nhỏ xin phép cha đi chơi.

Trả lời:

- Hổ rình mồi sau bụi cây.

- Sói đuổi bắt dê.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan