Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 3 trang 29 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải Writing - Unit 3 trang 29 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

D. WRITING

Rearrange the clues and write them in the blank to make a letter of invitation.

Sắp xếp các gợi ý và viết chúng thành 1 bức thư mời. 

1. Since your family moved to Ipoh, things have been not the same here. I really enjoyed the things we did together.

2. Dear Jessy,

3. Do let me know whether you can make it or not.

4. I look forward to your reply.

5. Anyhow, the holidays are about to begin. Would you like to come over to my house for a short stay? We could spend some time on the beach again, swimming, catching crabs, etc. My parents say that they will be glad to see you.

6. How are things getting on with you? I am fine here.

7. 17 Fountain Road Canterbury 25th April, 2004

........................................

........................................

........................................

........................................

Your friend,

Jack

Hướng dẫn giải 

                                                                                                            17 Fountain Road Canterbury 25th April, 2004

Dear Jessy,

How are things getting on with you? I am fine here.

Since your family moved to Ipoh, things have been not the same here. I really enjoyed the things we did together.

Anyhow, the holidays are about to begin. Would you like to come over to my house for a short stay? We could spend some time on the beach again, swimming, catching crabs, etc. My parents say that they will be glad to see you.

Do let me know whether you can make it or not.

I look forward to your reply.

Your friend,

Jack

Dịch bức thư 

17 Đường Fountain Road Canterbury 25 tháng 4 năm 2004

Gửi Jessy,

Cậu thế nào rồi? Mình ở đây rất ổn.

Kể từ khi gia đình ậu chuyển đến Ipoh, mọi thứ đều không như xưa nữa. Mình thực sự rất thích những điều chúng tôi đã làm với nhau.

Dù sao, những ngày lễ sắp bắt đầu. Cậu có muốn đến nhà mình một thời gian không? Chúng ta có thể dành thời gian trên bãi biển một lần nữa, bơi lội, bắt cua ... Bố mẹ mình nói rằng họ sẽ vui vẻ gặp lại cậu.

Nói cho mình biết cậu có thể tới được không nhé.

Mong nhận được thư của cậu. 

Bạn cậu, 

Jack

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan