Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A closer look 2 Unit 12 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải A closer look 2 Unit 12 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 127, 128. 2. Put in the where necessary.

Grammar

1. Complete the sentences with a/an or the trang 127 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành các câu với a / an hoặc the.)

1. Is Washington DC _______capital of the USA?

2. Can you give me _____example of an English-speaking country?

3. The London Eye is _______great attraction in London.

4. Canada is____ very cold country

5. I love _______New Zealand's countryside.

Lời giải:

  1. the   

   2. an

 

   3. a

    4. a

   5. the

Hướng dẫn dịch:

1. Washington D.C. có phải là thủ đô của Hoa Kỳ không?

2. Bạn có thể cho tôi một ví dụ về một quốc gia nói tiếng Anh không?

3. London Eye là một điểm tham quan tuyệt vời ở London.

4. Canada là một quốc gia rất lạnh.

5. Tôi yêu vùng nông thôn của New Zealand.

2. Put in the where necessary trang 127 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Điền the vào chỗ trống cần thiết.)

1. ________Statue of Liberty is in_______New York.

2. ___________Scotland is a part of _____UK.

3. New Zealand consists of ________North Island and ________South Island.

4. Disneyland in California is one of _________biggest entertainment centres in the world.

5. Bangkok is ________most popular city for tourists in _______Kingdom of Thailand.

Lời giải: 

1. The Statue of Liberty is in New York.

2. Scotland is a part of the UK.

3. New Zealand consists of the North Island and the South Island.

4. Disneyland in California is one of the biggest entertainment centres in the world.

5. Bangkok is the most popular city for tourists in the Kingdom of Thailand.

Hướng dẫn dịch:

1. Tượng Nữ thần Tự do ở New York.

2. Scotland là một phần của Vương quốc Anh.

3. New Zealand bao gồm Đảo Bắc và Đảo Nam.

4. Disneyland ở California là một trong những trung tâm giải trí lớn nhất thế giới.

5. Bangkok là thành phố nổi tiếng nhất đối với khách du lịch ở Vương quốc Thái Lan.

 3. Put in a/ an or the trang 127 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Điền a/ an hoặc the.)

Country

People

(singular)

People

(plural)

Canada

(1) _______Canadians

Canadian

The USA

(2) ____Americans

American

England

(3)_____Englishman

(4) _______English

New Zealand

(5) _______New Zealander 

New Zealanders

Lời giải:

Country

People

(singular)

People

(plural)

Canada

(1) a Canadian

Canadians

The USA

(2) an American

Americans

England

(3) an Englishman

(4) The English

New Zealand

(5) a New Zealander 

New Zealanders

4.  Complete the sentences with a/an or the trang 128 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức 

(Hoàn thành các câu với a / an hoặc the)

1. The man sitting next to her is__________Englishman.

2. _______River Thames runs through London.

3. Here is _____map of the city of Edinburgh.

4. What is _________most popular sport in Canada?

5. We want to visit ________attraction in Sydney.

6._________Statue of Liberty was a present from France.

Lời giải:

   1. an   

  2. The

    3. a

    4. The  

    5. an

   6. The

Hướng dẫn dịch:

1. Người đàn ông ngồi cạnh cô ấy là một người Anh.

2. Sông Thames chảy qua London.

3. Đây là bản đồ của thành phố Edinburgh.

4. Môn thể thao phổ biến nhất ở Canada là gì?

5. Chúng tôi muốn đến thăm một điểm tham quan ở Sydney.

6. Tượng Nữ thần Tự do là một món quà từ Pháp.

5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided trang 128 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức 

(Đánh dấu (✓) nếu các bài viết được gạch chân là đúng. Nếu không, hãy viết đúng vào chỗ trống cho sẵn.)

1. "What do you call a person from England?" - "The Englishman."______

2. Edinburgh is a capital city of Scotland. _______

3. Queenstown is a amazingly beautiful town. ______

4. Are ancient castles an attraction of Scotland? _______

5. Where can you see a red telephone box? ______

Lời giải: 

1. The -> An

Giải thích: Dùng mạo từ “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm

Tạm dịch: "Bạn gọi một người đến từ nước Anh là gì?" - "Người Anh."

2. a -> the

Giải thích: dùng “the” trước những danh từ mang tính duy nhất

Tạm dịch: Edinburgh là một thành phố thủ đô của Scotland.

3. a -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm

Tạm dịch: Queenstown là một thị trấn đẹp đến kinh ngạc.

4. 

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch: Những lâu đài cổ kính có phải là điểm thu hút du lịch của Scotland?

5. 

Giải thích: dùng “a” trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch: Bạn có thể nhìn thấy hộp điện thoại màu đỏ ở đâu?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan